Aktualności – Archiwum 2022

Kurs „Filozofia i psychiatria dla kierunków medycznych” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na drugą edycję bezpłatnego kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom z całej Polski studiującym medycynę, pielęgniarstwo, psychologię kliniczną i nauki o zdrowiu oraz będącym w trakcie rezydentury/praktyk/stażu. Cykl rozpoczyna się 18 stycznia i kończy 9 marca, obejmuje szesnaście 1,5-godzinnych spotkań odbywający się w środy i czwartki na zoomie, prowadzonych każdorazową przez inną osobę, m.in. Jacka Wciórkę, Mirę Marcinów, Andrzeja Kapustę i Katarzynę Parzuchowską, a także gości z zagranicy: Anastasiosa Dimopoulosa z Royal College of Psychiatrists oraz Michael Schwartza z Uniwersytetu Medycznego w Texasie.

Aby zarejestrować się, prosimy o wypełnienie tego formularza >> oraz przesłanie listu intencyjnego.

Więcej informacji oraz pełny program znajdują się na stronie https://osfp.org.pl/kurs-filozofia-i-psychiatria-2/.

Kurs jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG


Rada programowa Fundacji OSFP

W 2022 roku Zarząd Fundacji OSFP powołał nową Radę programową w składzie:

  • Aleksandra Hamny
  • Marcin Moskalewicz
  • Katarzyna Parzuchowska
  • Justyna Rynkiewicz
  • Maciej Wodziński

Kurs „Filozofia i psychiatria w poszukiwaniu wspólnego języka” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na pierwszą edycję kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom studiującym medycynę, pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu oraz będące w trakcie rezydentury/praktyk/stażu z całej Polski.

Aby zarejestrować się prosimy o wypełnienie tego formularza >>.. Po wysłaniu zgłoszenia w oddzielnej wiadomości poinformujemy o przyjęciu na Kurs. Zgodnie z wymogami Projektu warunkiem uczestnictwa w Kursie jest udział w anonimowym badaniu ankietowym.

Kurs składa się z 8 spotkań online, będących połączeniem wykładów oraz ćwiczeń.

Kurs jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG


„Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG

W styczniu 2021 rozpoczęliśmy projekt „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” realizowany w ramach Funduszu Krajowego Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Naszym partnerem jest Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ramach projektu planujemy zorganizować m.in:

  • 3 cykle kursów dla studentów i studentek medycyny w obszarze filozofii psychiatrii jako podstawy praktyki ;
  • 3 cykle warsztatów dla grup interdyscyplinarnych z Praktyki Opartej na Wartościach (Values-based Practice);
  • 5 webinariów popularyzujących etykę i filozofię zdrowia psychicznego;
  • IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne (wieńczące projekt w ostatnim kwartale 2023 roku).

Aktualne informacje o działaniach projektowych będą publikowane na tej stronie >>.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close