Po co psychiatrii filozofia? Marcinów-Kapusta-Moskalewicz [debata online]

Fundacja OSFP wspólnie z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej (IFiS PAN) serdecznie zapraszają 18 października o g. 12:00 na wirtualną debatę z udziałem dr Miry Marcinów (IF PAN), dr hab. Andrzeja Kapusty (WFiS UMCS) i dr hab. Marcina Moskalewicza (UMP) poświęconą współczesnym związkom filozofii i nauk o zdrowiu psychicznym.

Spotkanie poprowadzi Maciej Wodziński (WFiS w Lublinie).

Do zapowiedzianych tematów należą m.in. fenomenologia i doświadczenie pierwszoosobowe oraz intersubiektywne, kwestia diagnostyki i wiedzy eksperckiej, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość filozofii psychiatrii czy w końcu samo zastanowienie się, czy coś takiego, jak filozofia psychiatrii, w ogóle istnieje.


Z natury swojego przedmiotu psychiatria jest dziedziną interdyscyplinarną, rozciągnięta jest między antropologią a neurologią, po drodze przechodząc przez medycynę. Być może to w zadaniu filozofii leży odsłonięcie miejsca i roli współczesnej psychiatrii, które może się dokonać poprzez: ukazywanie granic wiedzy psychiatrycznej, tropienie braków metodologicznych i ukrytych wartości oraz wskazywanie pozytywnych postaw i kształtowanie języka i doświadczenia.


Udział nie wymaga rejestracji, wystarczy wejść naszą stronę FB.


Organizatorzy:

 • Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne (główny organizator)
 • Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
 • Ośrodek Myśli Psychoanalitycznej (IFiS PAN)

Partnerzy wydarzenia:

 • Phenomenology and Mental Health Network
 • Wydział Filozofii UW
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”
 • Warszawski Dom pod Fontanną
 • Biuro Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego
 • Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Kongres Zdrowia Psychicznego
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja
 • Fundacja eFkropka
 • „Psychiatra. Pismo dla Praktyków”

Mira Marcinów

współzałożycielka i dyrektorka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz prezeska Fundacji IFiS PAN. Zajmuje się teorią szaleństwa ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa. Doktorat z zakresu psychologii uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim (2014). Filozofka, autorka czterech książek: Na krawędzi wolności. Szaleństwo jako wybór (2012), Historii polskiego szaleństwa, za którą była nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej (2019), Niezabliźniona rana Narcyza (wraz z B. Dobroczyńskim) (2019) oraz prozy: Bezmatek (Wyd. Czarne, 2020). Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską i stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców (2018). Finalistka Nagród Naukowych „Polityki” (2019). Twórczyni „Radia Głosy” i performance’ów o zabarwieniu psychiatrycznym. Pisze eseje o melancholii, żałobie i histerii oraz ekfrazy sztuki współczesnej.


Andrzej Kapusta

Doktor habilitowany, z-ca prezesa Zarządu Fundacji OSFP, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).


Marcin Moskalewicz

doktor habilitowany w zakresie filozofii (IFiS PAN 2018), Kierownik Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz sieci badawczej Phenomenology and Mental Health w Centre for Values-Based Practice w St. Catherine’s College w Oksfordzie. Zajmuje się badaniami transdyscyplinarnymi z pogranicza humanistyki i nauk ścisłych, w szczególności filozofią psychiatrii i psychoterapii, a także humanistyką medyczną. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijkuniversiteit Groningen (Holandia). W 2009 obronił europejski doktorat z filozofii historii (summa cum laude). Laureat Nagrody Premiera RP (2010) i Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW (2015). W ostatnich latach Fellow Politechniki Federalnej w Zurychu, Texas A&M University, University of Oxford. Aktualnie realizuje projekty dotyczące doświadczenia czasu w chorobie nowotworowej oraz w zaburzeniach psychicznych. Wydał m.in. „Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt” (Toruń 2013, seria Monografie FNP); „Understanding Central Europe” (Routledge 2018; red. z W. Przybylskim), „Jewish Medicine in Central Eastern Europe” (Springer 2018, red.)


Maciej Wodziński

doktorant filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS i ojciec dwójki dzieci w spektrum autyzm. W pracy naukowej zajmuje się badaniem stereotypów dotyczących ASD oraz ich wpływu na pracę ekspertów w tej dziedzinie. Obecnie realizuje poświęcony tej tematyce projekt badawczy w ramach projektu MNiSW Diamentowy Grant. Zainteresowany również współczesną recepcją myśli antycznej.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close