Aktualności

Niesamowite – spektakl Teatru Kryzys

Teatr Kryzys przy Fundacji OSFP we współpracy z Domem Kultury Stokłosy zaprasza na spektakl NIESAMOWITE powstały podczas warsztatów teatralnych pod kierownictwem artystycznym Katarzyny Parzuchowskiej.

Zapraszamy w sobotę 27 maja na g. 18:00 do Domu Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5.

Obowiązują bezpłatne wejściówki. Liczba miejsc ograniczona.

Rezerwacja wejściówek: teatr@osfp.org.pl.

Więcej informacji o spektaklu >>


Warsztaty: Praktyka Oparta na wartościach. Jak zespołowo wspierać osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne organizuje warsztaty wspierające zespołową i międzysektorową współpracę specjalistów systemu ochrony zdrowia psychicznego, opieki społecznej oraz rodzin, bliskich i samych pacjentów. Do udziału zapraszamy osoby będące m.in. asystentami zdrowienia, psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami, pielęgniarkami, sanitariuszami, pracownikami socjalnymi oraz pedagogami, nauczycielami, a także członkami rodzin i osobami bliskimi.

Warsztaty stanowią propozycję odpowiedzi na fakt, iż sytuacje zdrowotno-społeczne, w których znajdują się osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego są skomplikowane, a decyzje co do form wspierania trudne i niejednoznaczne.

Warsztaty oparte są na podejściu zaproponowanym w latach 80. przez anglosaskie środowisko humanistów i psychiatrów, polegające na ujmowaniu sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego jako pola społecznego, na którym spotykają się wartości różnych zaangażowanych stron z centralnym ujęciem samej osoby w kryzysie. Praktyka oparta na Wartościach pomaga więc porządkować sytuacje skomplikowane oraz wspiera i uwspólnia proces podejmowania decyzji klinicznych czy tworzenia planu leczenia. Model POW co do podstawowych założeń pracy jest spójny z nowoczesną filozofia zdrowia psychicznego oraz coraz popularniejszym w Polsce podejściem Otwartego Dialogu.

Dzięki warsztatom:

  • dowiesz się, na czym polega Praktyka Oparta na Wartościach (POW),
  • poznasz nowe osoby związane z różnymi odnogami warszawskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego,
  • wspólnie zastanowicie się nad wartościami i procesami decyzyjnymi własnymi oraz osób z którymi pracujecie,
  • przećwiczycie współpracę skoncentrowaną na osobie,
  • poszukasz rozwiązań, które możesz zastosować w swojej pracy lub wzmocnisz te, które już Tobie służą.

Liczba miejsc ograniczona (max. 12 osób). W przypadku rejestracji większej liczby osób o przyjęciu decyduje organizator w oparciu o odpowiedzi udzielone w ankiecie rejestracyjnej .

Termin rejestracji: do niedzieli 19 marca

Informacja o wstępnej kwalifikacji: wtorek 21 marca

Termin warsztatów: piątek 31 marca, g. 9:00-17:00

Miejsce: CAM-MAL, Armii Ludowej 9 (wejście od podwórka), Warszawa

Zapisy: https://tinyurl.com/rejestracja-pow-1

Otwórz ogłoszenie na oddzielnej stronie: https://osfp.org.pl/warsztaty-pow-1/

Osoby uczestniczące otrzymają certyfikat.


O Prowadzących:

Katarzyna Parzuchowska – trenerka zdrowia psychicznego, prowadzi warsztaty profilaktyczne w szkołach dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz różnych grup pracujących z osobami w kryzysie, aktywistka na rzecz równego traktowania osób po kryzysach, arteterapeutka, zainicjowała i prowadzi Teatr Kryzys – teatr osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osoba z doświadczeniem schizofrenii – mocno wierzy, że dzielenie się doświadczeniem kryzysu wpływa na zmniejszanie stygmatyzacji. Inicjatorka i koordynatorka Standardów Opieki Psychiatrycznej. Członkini Rady Programowej Fundacji OSFP.

Dr hab. Andrzej Kapusta – psychiatra i filozof, Kierownik Zespołu badawczego Wiedza ekspercka i procesy decyzyjne, opiekun projektu Przyjazny Uniwersytet, prezes Fundacji OSFP, propagator Praktyki Opartej na Wartościach w Polsce. W swych badaniach koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor m.in. książek: „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” oraz „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta”.


Warsztaty „Praktyka Oparta na wartościach: jak zespołowo wspierać osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego” realizowane są z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


„Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG

W styczniu 2021 rozpoczęliśmy projekt „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” realizowany w ramach Funduszu Krajowego Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Naszym partnerem jest Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ramach projektu planujemy zorganizować m.in:

  • 3 cykle kursów dla studentów i studentek medycyny w obszarze filozofii psychiatrii jako podstawy praktyki ;
  • 3 cykle warsztatów dla grup interdyscyplinarnych z Praktyki Opartej na Wartościach (Values-based Practice);
  • 5 webinariów popularyzujących etykę i filozofię zdrowia psychicznego;
  • IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne (wieńczące projekt w ostatnim kwartale 2023 roku).

Aktualne informacje o działaniach projektowych będą publikowane na tej stronie >>.Archiwum aktualności:

2022

2021

2020

2019

2018

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close