Aktualności

Rada programowa Fundacji OSFP

Zarząd Fundacji OSFP powołał nową Radę programową w składzie:

  • Aleksandra Hamny
  • Marcin Moskalewicz
  • Katarzyna Parzuchowska
  • Justyna Rynkiewicz
  • Maciej Wodziński


 

Kurs „Filozofia i psychiatria – w poszukiwaniu wspólnego języka” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na pierwszą edycję kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom studiującym medycynę, pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu oraz będące w trakcie rezydentury/praktyk/stażu z całej Polski.

Aby zarejestrować się prosimy o wypełnienie tego formularza >>.

Więcej informacji: https://osfp.org.pl/kurs-filozofia-i-psychiatria/.


„Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG

Wraz z nowym rokiem rozpoczęliśmy projekt „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” realizowany w ramach Funduszu Krajowego Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Naszym partnerem jest Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ramach projektu planujemy zorganizować m.in:

  • 3 cykle kursów dla studentów i studentek medycyny w obszarze filozofii psychiatrii jako podstawy praktyki ;
  • 3 cykle warsztatów dla grup interdyscyplinarnych z Praktyki Opartej na Wartościach (Values-based Practice);
  • 5 webinariów popularyzujących etykę i filozofię zdrowia psychicznego;
  • IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne (wieńczące projekt w ostatnim kwartale 2023 roku).

Aktualne informacje o działaniach projektowych będą publikowane na tej stronie >>.Archiwum aktualności:

2021

2020

2019

2018

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close