Filozofia i nauka – Antoni Kępiński [publikacja]

filozofia-i-nauka.png

Razem z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS oraz Instytutem Filozofii i Socjologii PAN zapraszamy do publikacji w bloku tematycznym czasopisma „Filozofia i Nauka” poświęconym Antoniemu Kępińskiemu.

Celem publikacji jest przypomnienie szerokiego dorobku i bogatego doświadczenia życiowego tego wybitnego krakowskiego psychiatry. Interesuje nas szerokie spojrzenie na autora „Rytmu życia”. Pragniemy pokazać Kępińskiego jako filozofa, antropologa, etyka, humanistę oraz postać o wielowątkowej biografii, wartej studiów historycznych, przerwanej przedwczesną śmiercią. Pytamy także o aktualność jego poglądów oraz zasadność zajmowanego filozoficznego stanowiska.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do bloku do 31 stycznia 2019 roku, o objętości i formie redakcyjnej zgodnej z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie.

Koordynatorem bloku jest profesor UMCS, dr hab. Andrzej Kapusta (andrzej.kapusta@osfp.org.pl).

Pytania dotyczące bloku prosimy kierować do koordynatora lub do redaktor naczelnej czasopisma, prof. dr hab. Małgorzata Czarnockiej (mczarnoc@ifispan.waw.pl).

Praca nad publikacją towarzyszy organizacji konferencji VII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Antoni Kępiński. Psychiatra, człowiek, filozof” (16 listopada 2018, Pałac Kazimierzowski w Warszawie). Do przysyłania artykułów zapraszamy zarówno prelegentów konferencji oraz osoby, które nie będą brały w niej udziału.

Strona czasopisma „Filozofia i nauka” >>

Strona konferencji VII OSF-P >>

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close