Wesprzyj nas darowizną

Od 2015 roku zorganizowaliśmy 7 ogólnopolskich konferencji dla ponad 1200 osób, założyliśmy teatr osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zainicjowaliśmy szereg twórczych spotkań i warsztatów, mówimy o wartościach na licznych panelach i gościnnych wykładach, dla psychiatrów, dla pracowników socjalnych, dla wszystkich poszukujących. Udział w naszych wydarzeniach jest zawsze otwarty i darmowy dla wszystkich zainteresowanych, których grono stale się powiększa. 

Dzięki każdej wpłacie pomoże nam lepiej realizować naszą misję: wzmacniać humanistyczne i etyczne aspekty psychiatrii, inspirować humanistów (filozofów, antropologów, etyków…) do zainteresowania doświadczeniem zdrowia i niezdrowia psychicznego, tworzyć coraz mocniejszą płaszczyznę debaty pomiędzy wszystkimi, którzy już chcą – lub jeszcze nie wiedzą, że chcą – uczestniczyć w tym dialogu.

Darowizny można dokonać za pomocą panelu PayU dostępnego pod tym linkiem >>

albo bezpośrednio na konto Fundacji OSF-P

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

BNP Paribas Polska S.A.

37 1750 0012 0000 0000 3751 4284

tytuł wpłaty: „Darowizna na cele statutowe”

Dziękujemy!

Możesz także wesprzeć konkretny projekt realizowany przez Fundację OSF-P (aktualne projekty):

21. Międzynarodowa Konferencja Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej: Eksperci w Obszarze Zdrowia Psychicznego (INPP 2019)
tytuł wpłaty: "Darowizna na dziedzictwo i kulturę - INPP 2019"
Dowiedz się więcej o konferencji INPP 2019 >>
Read more about INPP 2019 >>

Działalność teatru KRYZYS
tytuł wpłaty: "Darowizna na sztukę i kulturę - teatr"
Dowiedz się więcej o teatrze >>

Konferencja VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. "Szpital"
tytuł wpłaty: "Darowizna na naukę i kulturę - Szpital"
Dowiedz się więcej o konferencji >>

Informujemy, że zebrane środki finansowe zostaną w całości przeznaczone na realizację wybranych celów. Odsetki od darowizn celowych mogą zostać przeznaczone także na inne działania zgodne z celami statutowymi Fundacji OSF-P.


Współpraca indywidualna – wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy i wolontariuszek do wsparcia organizacji odbywających się w Warszawie wydarzeń naukowych z obszaru humanistyki i zdrowia psychicznego.

Aktualnie organizujemy dwa wydarzenia: konferencję VIII OSF-P pt. „Szpital” (11-12 maja 2019, więcej informacji niebawem) oraz 21th Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ (22-24 października 2019, będącą najważniejszym światowym wydarzeniem w swojej dziedzinie.

Zadania realizowane przez wolontariuszy mogą objąć:

 • poszukiwanie określonych informacji w internecie;
 • tworzenie i opiekę nad różnymi rodzajami baz danych (np. marketingowymi, subskrybentów newslettera);
 • kontakt mailowy / telefoniczny z partnerami / patronami / uczestnikami;
 • opracowywanie drobnych dokumentów;
 • przygotowywanie grafik;
 • przygotowywanie zestawów konferencyjnych dla uczestników;
 • zamieszczanie ogłoszeń o wydarzeniach w internecie;
 • dystrybucję plakatów i ulotek w Warszawie;
 • drobne prace translatorskie (język angielski);
 • wspólne pisanie wniosków o dofinansowanie (Witkac);
 • prowadzenie portali społecznościowych: Linkedin, Instagram, Google+ i Twitter;
 • praca w trakcie konferencji (witanie gości, zbieranie list obecności, obsługa techniczna itp.);
 • przy INPP część zadań może być realizowana w języku angielskim (np. mailing);

Oferujemy:

 • porozumienie wolontariackie;
 • certyfikat z referencjami;
 • szkolenie do wybranych zadań;
 • jeżeli realizacja wolontariatu będzie tego wymagać – skrzynkę pocztową w domenie @osfp.org.pl;
 • poznanie środowiska polskich i zagranicznych psychiatrów, psychologów i filozofów;
 • bezpłatny udział w wydarzeniach organizowanych przez OSF-P;
 • wsparcie merytoryczne (naukowe) przy pracy nad publikacjami / prezentacjami związanymi z misją fundacji;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z działalności organizacji pozarządowych. Wolontariat może być realizowany zdalnie (przez internet).

Wszelkie szczegóły i zakres realizowanych zadań zostaną ustalone indywidualnie. Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o przesłanie CV oraz fakultatywnie listu motywacyjnego.


Współpraca instytucjonalna

Instytucjom zainteresowanym partnerstwem i sponsoringiem oferujemy przestrzeń reklamową na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych oraz w czasie organizowanych przez nas wydarzeń. Jesteśmy otwarci zarówno na współprace okolicznościowe, jak i stałe.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close