Antoni Kępiński – zgłoś publikację

Serdecznie zapraszamy do przysyłania artykułów związanych z myślą i życiem Antoniego Kępińskiego, a także nawiązujących do konferencji VII OSF-P: „Antoni Kępiński. Psychiatra, człowiek, filozof”. Teksty prosimy przysyłać na adres mailowy kepinski@osfp.org.pl do 31 stycznia.

Warunkiem publikacji nie jest obecność na konferencji! Do zaangażowania zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane proponowaną tematyką.

Możliwe są następujące miejsca publikacji:

1. Czasopismo naukowe  FILOZOFIA I NAUKA >>

2. Czasopismo naukowe POSTĘPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII >>

3. PSYCHIATRA. CZASOPISMO DLA PRAKTYKÓW – szczególnie czekamy na sprawozdania, opinie, refleksje, opowieści wokół konferencji VII OSF-P. Wybrane zostaną opublikowane w numerze 1/2019.

4. STRONA INTERNETOWA FUNDACJI OSF-P, gdzie od początku nadchodzącego roku chcemy uruchomić dział z tekstami, wywiadami, rozmowami, refleksjami, nowościami, etc.

Jeżeli masz pomysł, ale nie wiesz gdzie by najlepiej pasował, albo z innego powodu chcesz skonsultować wcześniej swój tekst, skontaktuj się z nami!

Pisząc teksty naukowe prosimy o wstępne rozpoznanie, do którego z w.wym. tekst będzie pasował (bliższe humanistyce – FiN, zaś bliższe naukom ścisłym – PPiN) i zastosować odpowiedni system redakcji tekstu dostępny na stronach czasopism.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close