Kongres Zdrowia Psychicznego

Kongres Zdrowia psychicznego

kongres_zdrowia_psychicznego

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne została zaproszona do partnerstwa przez Kongres Zdrowia Psychicznego. W pierwszej edycji wydarzenia, które miała miejsce 8 maja 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, uczestniczyło około 800 osób z całej polski. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął prezydent RP, Andrzej Duda. II Kongres Zdrowia Psychicznego planowany jest na 7 maja 2019 roku. W roku bieżącym, dla podtrzymania sukcesu Kongresu, którym jest uruchomienie pilotażowego wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 19 maja pod hasłem „Jesteśmy” odbywa się Marsz Żółtej Wstążki.

Fundacja OSF-P w czasie I KZP zorganizowała także panel „Perspektywa humanistyczna”, w którym udział wzięli prof. Zofia Rosińska, dr hab. Andrzej Kapusta oraz dr Mira Marcinów. Paneliści opowiadali m.in. o wadze dyskusji o wartościach leżących u podstaw praktyk i teorii psychiatrycznych, a także o nowoczesnych trendach tworzenia interdyscyplinarnych zespołów świadczących pomoc osobom w kryzysie psychicznym, do których należeć powinny osoby gwarantujące zachowanie szerokiej i humanistycznej perspektywy.

Moderator panelu, dr Jakub Tercz, odczytał także listy poparcia misji Kongresu otrzymane od prof. Billa Fulforda (Wielka Brytania) i dr Leonor Irarrázaval (Chile).

Odwiedź stronę www kongresu >>

Odwiedź stronę Marszu Żółtej Wstążki #Jesteśmy >>

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close