Partnerstwa

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne objęła patronatem / partnerstwem następujące inicjatywy:


cropped-psychokino_baner_c.png

ACK UMCS Chatka Żaka, stale od listopada 2015 roku

Psychokino daje do myślenia

Lubelski cykl psychoedukacyjnych pokazów filmowych i dyskusji, w którym od udział wzięło około 1500 osób.

Dowiedz się więcej >>


Standardy_opieki_psychiatrycznej

Cała Polska, stale od października 2018

Standardy Opieki Psychiatrycznej

Fundacja OSF-P objęła patronatem Standardy Opieki Psychiatrycznej, czyli oddolny pomysł pacjentki na stworzenie ankiety badającej potrzeby, doświadczenia i marzenia uczestników systemu psychiatrycznego. Do wypełnienia ankiety zaproszone jest całe środowisko, czyli zarówno pacjenci oraz ich bliscy, jak i profesjonaliści. Postępy ankiety będą na bieżąco przedstawiane do publicznej wiadomości. Po zebraniu odpowiedniej liczby wypełnionych ankiet planowana jest specjalna publikacja podsumowująca wnioski.

wypełnij na http://sop.ef.org.pl

Dowiedz się więcej >>


antropologia_psychiatrii_dzieci_.jpg

Książka wydawnictwa Oficyna Naukowa

„Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów” (red. dr Anna Witeska-Młynarczyk)

Fundacja OSF-P objęła patronatem książkę pod red. dr Anny Witeskiej-Młynarczyk „Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Wybór tekstów”, będącą pierwszą w Polsce publikacją należącą do tej dziedziny.

Dowiedz się więcej >>


china short white 3 pl copy

Lublin / Warszawa, 4-8 czerwca 2019

China Mills – pierwsza wizyta w Polsce

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne ma zaszczyt objęć patronatem pierwszą polską wizytę dr Chiny Mills, wykładowcy Uniwersytetu w Sheffield (Anglia), wybitnej badaczka społecznej zajmującej się zależnością wykluczenia społecznego, zdrowia psychicznego i czynników ekonomicznych, współpracująca także z Hearing Voice Network.

Dowiedz się więcej >>


kongres_zdrowia_psychicznego

8 maja 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Kongres Zdrowia Psychicznego

czyli Ruch na rzecz transformacji polskiego systemu zdrowia psychicznego, zabiegający o wdrożenie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Fundacja OSF-P była partnerem pierwszej odsłony Kongresu (8 maja 2017 roku, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) oraz wspiera dalsze działania KZP.

Dowiedz się więcej >>


dni zdrowia psychicznego uw

Budynek Samorządu Studentów UW – dawny Zespół Szpitala Św. Rocha, 23-27 października 2017

Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim

Fundacja OSF-P była współorganizatorem pierwszej odsłony Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w całości organizowała jednodniowy blok „Człowiek i wartości” obejmujący dwa wykłady na temat roli humanistyki w zdrowiu psychicznym oraz warsztaty z Praktyki Opartej na Wartościach.

Dowiedz się więcej >>


UMCS w Lublinie, 24 listopada 2017

Konferencja: Praca w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych

Fundacja OSF-P objęła patronatem wydarzenia odbywające się na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: seans filmowy: „Zwariować ze szczęścia”, panel: „Trudny wybór. Rola ekspertów w podejmowaniu decyzji życiowych i zawodowych” oraz warsztaty otwarte „Poczucie własnej wartości a podejmowanie decyzji”.

Dowiedz się więcej >>


Lista instytucji, z którymi współpracowała Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne:

Uniwersytet Warszawski

if uw glowa

Instytut Filozofii UW 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW

ipin

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

UMCS_WFiS_skrocone CMYK

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS

Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS

Centro de Estudios de Fenomenologia y Psiquiatria

Centro de Estudios de Fenomenología y Psiquiatría UDP (Universidad Diego Portales)

Praktyka Oparta na Wartościach

The Collaborating Centre for Values-based Practice (St Catherine’s College)

tok fm

Radio TOK FM

Charaktery

Magazyn psychologiczny „Charaktery”

Psychiatra. Czasopismo dla praktyków

„PSYCHIATRA. Pismo dla praktyków”

Patronat_K¯uk_PDF

Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk

kongres_zdrowia_psychicznego

Kongres Zdrowia Psychicznego

 

wdpf

Warszawski Dom pod Fontanną

eFkropka

Fundacja eF Kropka

chatka żaka
ACK Chatka Żaka

 

big book cafe

 

Ethos

Czasopismo ETHOS

etyka

Czasopismo ETYKA

logo-galeria-labirynt

Galeria Labirynt

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Klinika i Katedra Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

logo-IPiN-wersja-polska-fin10

Kwartalnik „Postępy Psychiatrii i Neurologii”

eneteia

Wydawnictwo ENETEIA

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Podobny obraz

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Machina Myśli

Portal internetowy Machina Myśli

nowa orgia myśli

Nowa Orgia Myśli

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Odział Warszawski

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

politechnika lublin

Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

Alter Idem

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Winieta_filozofuj2

Ilustrowany magazyn popularyzujący filozofię Filozofuj!

Inspiracje Psychologiczne

Magazyn psychologiczny Inspiracje Psychologiczne

logo tarabuk-1

Księgarnia & Kawiarnia Tarabuk

Podobny obraz

Cafe Kulturalna

fundacja soteria

Fundacja Na Rzecz Wspierania Zdrowia Psychicznego Soteria

 

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close