INPP 2019 – artykuły pokonferencyjne

inpp 2019 - artykuly pokonferencyjne pl

Teksty wokół 21. Międzynarodowej Konferencji Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (INPP 2019) opublikowane w „Psychiatrze. Piśmie dla Praktyków” (patron medialny):

Andrzej Kapusta, Jakub Tercz – Słowo od Organizatorów >>

Bill Fulford – Nauka i wartości: dwie ręce, dwoje oczu (rozmowa)* >>

Louis Sass – Fałszywe poczucie zrozumienia (rozmowa)* >>

Thomas Fuchs – Wytrzymałość i skromność (rozmowa)* >>

Aleksandra Hamny – Kim są eksperci? (relacja) >>

Lila Nguyen – INPP 2019 oczami młodej psycholog (relacja) >>

Pobierz całość >>

* Wywiady podczas konferencji INPP 2019 przeprowadzili: dr Justyna Rynkiewicz, mgr Grzegorz Michalik i mgr Maciej Wodziński z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

Artykuły opublikowane w numerach: 4/2019 (27) oraz 1/2020 (28) (zima) „Psychiatry. Pisma dla Praktyków”. Strona wydawnictwa >>

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close