Standardy Opieki Psychiatrycznej

SOP_poster_dark_1

SOP – Standardy Opieki Psychiatrycznej

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne objęła patronatem i wspiera realizację projektu stworzenia Standardów Opieki Psychiatrycznej opartych na badaniu ankietowym osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodzin i bliskich oraz profesjonalistów.

Projekt Standardów Opieki Psychiatrycznej ma na celu rozpoznanie rzeczywistych ocen i potrzeb pacjentów psychiatrycznych. Dzięki temu jego realizacja przyczyni się do uzyskania przez tę grupę osób publicznego głosu. Zakładanym rezultatem jest także podwyższenie jakości usług psychiatrycznych i inspiracja dla tworzenia optymalnych rozwiązań systemowych.

Leaderem projektu jest Fundacja eF Kropka, zaś jego inicjatorką i koordynatorką Katarzyna Parzuchowska.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close