O nas

vi_otwarte_seminarium_filozoficzno_psychiatryczne88
Zakończenie VI Seminarium na tle obrazu Małgorzaty Widomskiej „Jarzębina”

Misja

Nasze cele są zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wytycznymi europejskimi, których istotę stanowi nakierowanie usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Dowiedz się więcej >>


Zarząd

Zarząd Fundacji OSF-P stanowią Jakub Tercz i Andrzej Kapusta.

Dowiedz się więcej >>


Rada programowa

Do Rady programowej Fundacji OSF-P należą wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki popierający cele organizacji, służący pomocą przy kształtowaniu charakteru jej działalności oraz promujący ją w swoich środowiskach, także zagranicą.

Dowiedz się więcej >>


Eksperci

Łącznie od kwietnia 2015 roku we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne udział wzięło ponad 80 prelegentów, wykładowców i trenerów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z ponad 1000 słuchaczami i kilkudziesięcioma uczestnikami warsztatów.

Dowiedz się więcej >>


Wolontariusze

Działalność organizacji w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy realizujących zadania merytoryczne oraz organizacyjne. Od roku 2015 do naszych działań w tym zakresie włączyło się około 20 osób.

Dowiedz się więcej >>


Statut

§ 6. Celem Fundacji jest:

  1. integracja środowiska badaczy z obszaru nauk humanistycznych / społecznych, lekarzy-psychiatrów, ekspertów przez doświadczenie oraz wszystkich innych ekspertów zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego, w tym artystów,
  2. popularyzacja tematyki łączącej filozofię (humanistykę) i zdrowie psychiczne,
  3. wspieranie i prowadzenie badań w dziedzinie zdrowia psychicznego i szeroko rozumianej filozofii psychiatrii (w tym badania statystyczne, epidemiologiczne, jakościowe wywiady, obserwacje, itd.).
  4. Cele fundacji realizowane są w obszarach działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności.

Dowiedz się więcej >>

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close