O nas

Misja

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne jest efektem wspólnej pracy zapoczątkowanej w 2015 roku przez grupę osób, które połączyło głębokie przekonanie, że polski system ochrony zdrowia psychicznego oraz realizowane w jego ramach metody leczenia są niekompletne, że brakuje im jakiejś wspólnej podstawy, która pozwoliłaby na wzajemną i autentyczną komunikację i współpracę między specjalistami z poszczególnych dziedzin oraz która zapewniałaby humanistyczne, etyczne, otwarte i oparte na wartościach podejście do pacjenta. Osoby należące do grupy wywodziły się ze środowisk akademickich Warszawy i Lublina, należeli do nich psychiatrzy, filozofowie, terapeutki, a także pacjenci psychiatryczni oraz działaczki organizacji pozarządowych. Wspólnie z Instytutami Filozofii UW i UMCS grupa zaproponowała podjęcie publicznej dyskusji nad wykorzystaniem filozofii i humanistyki do wzbogacenia społecznego sposobu myślenia o trudnościach psychicznych organizując pierwszą konferencję z cykl Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych. Wcześniej w Polsce w ten sposób nikt tego problemu nie postawił.

Ta dyskusja stawia osoby chorujące psychicznie w nowym świetle wpierającym ich proces zdrowienia. Fundacja poprzez szeroką i interdyscyplinarną refleksję zmusza do dostrzeżenia w osobie w kryzysie psychicznym przede wszystkim człowieka, któremu należy zwrócić jego podmiotowość, głos, sprawczość, poczucie własnej wartości, niezależność, poczucie sensu życia. Wypełnia lukę w polskim systemie ochrony zdrowia psychicznego. Przekonuje i przypomina, że choroba nie jest ani łatką ani wyrokiem, których trzeba się bać. Podejmując tę dyskusję Fundacja domaga się wyrównania szans osób marginalizowanych i dyskryminowanych.

Nasze cele są zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wytycznymi europejskimi, których istotę stanowi nakierowanie usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Dowiedz się więcej >>


Zarząd

Zarząd Fundacji OSFP stanowią Jakub Tercz i Andrzej Kapusta.

Dowiedz się więcej >>


Rada programowa

Do Rady programowej Fundacji OSFP należą osoby zaangażowane w wyznaczanie kierunku implementacji na gruncie polskim humanistyki do nauk i praktyk z obszaru zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej >>


Eksperci

Łącznie od kwietnia 2015 roku we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne udział wzięło ponad 80 prelegentów, wykładowców i trenerów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z ponad 1000 słuchaczami i kilkudziesięcioma uczestnikami warsztatów.

Dowiedz się więcej >>


Wolontariusze

Działalność organizacji w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy realizujących zadania merytoryczne oraz organizacyjne. Od roku 2015 do naszych działań w tym zakresie włączyło się około 20 osób.

Dowiedz się więcej >>


Statut

Rozdział II § 6. Celem Fundacji jest:

      1. integracja środowiska badaczy z obszaru nauk humanistycznych / społecznych, lekarzy-psychiatrów, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz wszystkich ekspertów zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego, w tym artystów,

      2. popularyzacja tematyki łączącej filozofię (humanistykę) i zdrowie psychiczne,

      3. wspieranie i prowadzenie badań w dziedzinie zdrowia psychicznego i szeroko rozumianej filozofii psychiatrii (w tym badania statystyczne, epidemiologiczne, jakościowe wywiady, obserwacje itd.),

Dowiedz się więcej >>

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close