Teatr Kryzys

TEATR KRYZYS został zainicjowany przez Fundację OSFP w 2018 roku. Do jego misji należy pogłębianie rozumienia natury różnych odmian kryzysu za pomocą artystycznych środków wyrazu. Do zespołu Teatru należą uzdolnione aktorsko osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Od połowy 2019 roku siedzibą zespołu jest Dom Kultury Stokłosy w Warszawie. Teatr ma za sobą trzy cykle warsztatów oraz dwie premiery: autorski spektakl „Protest” >> (premiera 2018) oraz oparty na powieści Josepha Conrada spektakl „Smuga cienia” >> (premiera 2019). Aktualnie wykrystalizowany zespół pracuje nad rozszerzoną wersją tego ostatniego oraz rozpoczyna prace nad nową premierą roku 2020.


Zespół TEATRU KRYZYS


Wznowienie spektaklu „Smuga cienia”

BANER SPEKTAKL - TEATR KRYZYS event fb - wznowienie

SPEKTAKL 14 MARCA ZOSTAŁ ODWOŁANY

Dowiedz się więcej >>


Zobacz archiwum 2018/2019 >>


Kontakt: teatr@osfp.org.pl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close