Teatr Kryzys

teatr_kryzy_baner-opt.png

Rekrutacja na warsztaty została zamknięta. Zespół Teatru Kryzys rozpoczął już pracę nad spektaklem, którego premiera odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Dowiedz się więcej o nowym cyklu warsztatów >>


Teatr KRYZYS jest projektem Fundacji OSF-P zainicjowanym w grudniu 2018 roku jako zwieńczenie półrocznych warsztatów teatralno-rozwojowych. Jego misją jest eksplorowanie różnorodnych płaszczyzn kryzysu: indywidualnego i zbiorowego, życiowego, społecznego, światowego i aksjologicznego. Pierwsza premiera – spektakl PROTEST – odbyła się w Wolskim Centrum Kultury 16 grudnia 2018 roku, zebrała 80 widzów i została dobrze przyjęta. KRYZYS teatrem dramatycznym, nastawionym na pracę nad słowem i językiem, ale wykorzystującym także nowoczesne środki przekazu.

Dowiedz się więcej o spektaklu PROTEST >>

teatr_kryzys_baner


Kontakt: teatr@osfp.org.pl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close