Teatr Kryzys

Warsztaty teatralno-rozwojowe dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym cyklu warsztatów teatralno-rozwojowych pod szyldem Teatru Kryzys odbywających się w Domu Kultury Stokłosy i dedykowanych osobom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Warsztaty właśnie się rozpoczynają i potrwają do połowy grudnia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: teatr@osfp.org.pl.

Warsztaty obejmą m.in. pracę z ciałem, elementy dramy, pantomimy, zajęcia ruchowe, pracę z tekstem i rekwizytem, ćwiczenia dykcyjne i z emisji głosu oraz improwizację. Motywem przewodnim jesiennego cyklu tekst dramatyczny jednego ze znanych polskich autorów.

Jesienny cykl jest realizowany w ramach małego grantu finansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy.

Strona warsztatów 2021 >>TEATR KRYZYS został zainicjowany przez Fundację OSFP w 2018 roku. Do jego misji należy pogłębianie rozumienia natury różnych odmian kryzysu za pomocą artystycznych środków wyrazu. Do zespołu Teatru należą uzdolnione aktorsko osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Od połowy 2019 roku siedzibą zespołu jest Dom Kultury Stokłosy w Warszawie. Teatr ma za sobą trzy cykle warsztatów oraz trzy premiery: autorski spektakl „Protest” >> (premiera 2018) oraz oparty na powieści Josepha Conrada spektakl „Smuga cienia” >> (premiera 2019) oraz krzyżujące Franza Kafkę z Pedro Almodovarem słuchowisko „Przemiana Salon” (premiera 2020).

W 2021 okresie wakacyjnym Teatr kryzys zrealizował zamknięty 9 częściowy warsztat arteterapeutyczny [brak możliwości zapisów]. We wrześniu rozpoczął się cykl warsztatów teatralnych, który potrwa do połowy grudnia [trwają zapisy: teatr@osfp.org.pl].Zobacz archiwum 2018-2020 >>

Kontakt: teatr@osfp.org.plTeatrem Kryzys kierują:

Katarzyna Parzuchowska

parzuchowska_osfp

Inicjatorka działań teatralnych Fundacji OSFP skierowanych do osób z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego, instruktorka w Teatrze Kryzys. Aktualnie w trakcie arteterapeutycznych studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Trener Specjalista ds komunikacji społecznej w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Z Fundacją OSFP związana od 2016 roku, była m.in. sekretarzem konferencji IV OSFP „Relacje” (2016) i VI OSFP „Sztuka” (2018) oraz współorganizatorką 21. Konferencji Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (2019). Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek Literaturoznawstwo). Aktorka Teatru Mamrot ze Złocieńca (1998-2009). PR Manager i Koordynator Projektów w Fundacji Spełnionych Marzeń (od 2018). Publicystka i dziennikarka. Współpracowała m.in. z „Rzeczpospolitą”, pismem Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Kongresem Zdrowia Psychicznego Psychicznego. Publikowała także m.in. w „Postępach Psychiatrii i Neurologii” oraz magazynie „Integracja”. Prowadzi blogi: Pardon, tu Teatr >> oraz Blog o schizofrenii>>.

Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Inicjatorka grupy integracyjnej dla osób po kryzysie psychicznym oraz jako Edukatorka prowadząca warsztaty antystygmatyzacyjne z Fundacją eFkropka (stale od 2014). Aktywistka na rzecz osób chorujących psychicznie, występowała m.in w sesji plenarnej II Kongresu Zdrowia Psychicznego (2019). Laureatka plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2019” Programu Czwartego Polskiego Radia za działalność na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Twórczyni i koordynatorka projektu Standardów Opieki Psychiatrycznej (od 2017). Certyfikowany członek EX.CO (dyplom Ekspert przez Doświadczenie przyznawany przez Akademię Liderów Cogito w Krakowie). Dyplomowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, która w swojej pracy wykorzystuje narzędzia aktywne i dba o proces grupowy. W ramach projektu PO WER prowadzi dla m. st. Warszawy szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz „Warsztaty Zdrowienia” i „Szkolenia dla społeczności lokalnych”, a także grupę integracyjno-aktywizującą. Odbyła liczne kursy i warsztaty szkoleniowe, m.in. „Zasady prowadzenia grupy wsparcia”. Osoba w trakcie stałej superwizji.


Jakub Tercz

jakub tercz

doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy, zespołu badawczego Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne (UMCS) oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik i instruktor Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń naukowych, artystycznych i popularyzatorskich uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close