VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL – Program

szpital_baner

szpital_partnerzy

Na tej stronie będziemy na bieżąco informować o potwierdzonych uczestnikach oraz wydarzeniach towarzyszących.

Ostateczny program opublikujemy w drugiej połowie kwietnia.Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja w sali konferencyjnej 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/66). Każdego dnia trwać będzie w przybliżeniu od godziny 10 do 19.

Potwierdzeni keynote speakers:

  • Regina Bisikiewicz (Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu)

Prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu oraz wiceprezes Leadership Management Polska sp. z o.o.

Absolwent kilku uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej (Wydział Organizacji i Zarządzania), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Nauk Ekonomicznych) oraz Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern-Berlin (Systemische Fortbildung in Familien – und Netzwerktherapie).

W 2011 roku podjęła rolę prezesa fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, aby wspomagać swoim doświadczeniem liderów zmian, kształtować w społeczeństwie nowe postawy, a nade wszystko odkrywać potencjał drzemiący w ludziach. Gorąco wierzy, że dzięki współpracy – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – polityków, władz, przedsiębiorców i obywateli zaangażowanych w organizacjach pozarządowych, można dokonać epokowej zmiany w polskim systemie zdrowia i pomocy społecznej.

  • dr hab. Andrzej Kapusta (Instytut Filozofii UMCS)

doktor habilitowany, Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i
kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).

  • prof. Paweł Łuków (Instytut Filozofii UW)

Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik studiów magisterskich Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim; redaktor naczelny półrocznika „Etyka”; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN; stypendysta m.in. fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, A. W. Mellon; visiting professor w University of Notre Dame (2003).

Autor licznych artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta (Warszawa, WFiS UW 1997), Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2005), Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2012), Etyka medyczna z elementami filozofii (T. Pasierski, współaut.) (Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013).

  • dr Mira Marcinów (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Ukończyła filozofię oraz psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Filozoficznym UJ oraz okazjonalnie na innych uczelniach. Odbyła staże badawcze m.in. w Oxfordzie, Londynie, Nowym Jorku, New Brunswick i Buenos Aires. Laureatka wielu nagród i stypendiów, w tym: Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody im. Prof. Jerzego Perzanowskiego. Realizuje projekt badawczy poświęcony dziejom polskiej psychoanalizy w IFiS PAN. Zajmuje się historią i filozofią psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa. Eksperymentatorka z pogranicza tańca i sztuki performance (działania w Galerii F.A.I.T., Bunkier Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie). Opublikowała ponad dwadzieścia artykułów w językach: polskim, francuskim i angielskim. Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską.

Autorka książek: Na krawędzi wolności Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego (2012) oraz Historia polskiego szaleństwa, t. 1: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melancholii (2018).

  • dr Aleksandra Paradowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Doktor historii sztuki (UAM w Poznaniu), autorka publikacji o historii architektury XIX i XX wieku i jej społecznych kontekstach, w tym książek: Na Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (wraz z Piotrem Kordubą, Poznań 2012) oraz Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym (Poznań 2014). Artykuły publikowała między innymi na łamach „Autoportretu”, „Architektury & biznesu”, „Artluka”, „Architectusa”, oraz „Quartu”. W ostatnich latach jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół tematu zależności ideologii i architektury, a także spojrzeniu na architekturę jako szeroko rozumiany nośnik pamięci i tożsamości. Przygotowuje książkę o architekturze nazistowskiej na ziemiach polskich.

  • prof. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii)

Lekarz, specjalista psychiatra, profesor nauk medycznych, kieruje jedną z klinik psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, autor szeregu publikacji i wystąpień na temat osobowych i społecznych aspektów chorób psychicznych, kierownik projektów badawczych w tej dziedzinie, redaktor kwartalnika „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, przewodniczący Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współredaktor Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Autor książek: Między przyswajaniem a oddalaniem. Postawy chorych wobec przeżywanych zaburzeń schizofrenicznych(1986); Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy (1998). Redaktor książek: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii (2010), Psychiatria. T. 2, Psychiatria kliniczna (2011), Psychiatria. T. 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne (2012), Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce (2014).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close