Kurs „Filozofia i psychiatria w poszukiwaniu wspólnego języka” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na pierwszą edycję kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom studiującym medycynę, pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu oraz będące w trakcie rezydentury/praktyk/stażu z całej Polski.

Aby zarejestrować się prosimy o wypełnienie tego formularza >>.. Po wysłaniu zgłoszenia w oddzielnej wiadomości poinformujemy o przyjęciu na Kurs. Zgodnie z wymogami Projektu warunkiem uczestnictwa w Kursie jest udział w anonimowym badaniu ankietowym.

Kurs składa się z 8 spotkań online, będących połączeniem wykładów oraz ćwiczeń.


Program

 1. Co to jest filozofia psychiatrii? (sobota 14 maja 2022, 10:00-13:00)

Część 1. Międzynarodowa sieć filozofii psychiatrii i jej polska odnoga
(Jakub Tercz, filozof, Prezes Fundacji OSFP)

(Aleksandra Hamny, psycholożka, Asystentka Zarządu OSFP)

Część 2. Prezentacja kursu, uczestników oraz prowadzących, ćwiczenie integracyjne (Katarzyna Parzuchowska, trenerka, OSFP)

Część 3. Omówienie ankiety wprowadzającej
(Andrzej Kapusta, Marcin Moskalewicz, Jakub Tercz)

Część 4. Czy psychika może być „chora”?
(Andrzej Kapusta, filozof, UMCS, OSFP; Marcin Moskalewicz, filozof, UMP i UMCS)

 • definicje tzw. zaburzenia psychicznego: choroba (disease), zaburzenie (disorder), kondycja (condition), schorzenie (illness), chorowanie (sickness), dysfunkcja (ewolucyjnie – nieewolucyjnie)
 1. Kryteria wiedzy naukowej w psychiatrii (środa 18 maja 2022, 18:00-21:00)

Część 1. Granice Evidence-Based Medicine
(Paweł Zagożdżon, psychiatra, GUM)

Część 2. Psychiatra środowiskowa
(Tomasz Szafrański, psychiatra, Uczelnia Łazarskiego)

 • wyzwania i możliwości psychiatrii środowiskowej
 • modele opieki psychiatrycznej dostosowane do potrzeb pacjenta
 1. Co wiedzą pacjenci, czego nie wiedzą lekarze? (środa 25 maja 2022, 18:00-21:00)

Część 1. Fenomenologia i psychopatologia
(Marcin Moskalewicz, filozof, UMP i UMCS)

 • status przeżycia: filozofia a nauka 
 • norma i patologia doświadczenia czasu

Część 2. Eksperci przez doświadczenie
(Katarzyna Parzuchowska, trenerka w obszarze zdrowia psychicznego, OSFP)

 • kim jest ekspert przez doświadczenie, z jakiego środowiska pochodzi i co wnosi do psychiatrii
 • nieredukowalność wiedzy pierwszoosobowej (wypowiedzi pacjentów)
 • dyskryminacja i autostygmatyzacja

Część 3. Spotkanie z osobą ze schizofrenią – sesja Q&A

 1. Twarze osobowości (sobota 4 czerwca 2022, 10:00-13:00)

Część 1. Charakter – osobowość – zaburzenia osobowości
(Konrad Banicki, filozof i psycholog, UJ)

 • pojęcia „charakteru”, „osobowości” oraz „zaburzeń osobowości” jako narzędzia konceptualne rozumienia różnic indywidualnych
 • kategoria zaburzeń osobowości w kontekście stygmatyzacji

Część 2. Świat oczami pacjenta z zaburzeniami osobowości
(Anna Sterna, psycholog, psychoterapeutka, UMP)

 • stworzenie obrazu świata pacjenta w oparciu o wypowiedzi osób z zaburzeniami osobowości
 • nowa kategoryzacja w DSM-5 i ICD-11
 • funkcja integracyjna diagnozy: przeżywanie diagnozy jako element zdrowienia na przykładzie BPD
 1. Ciało jako źródło sensu (środa 8 czerwca 2022, 18:00-21:00)

Część 1. Values in Feeding and Eating disorders
(Giovanni Stanghellini, psychiatra, University of Chieti)

 • anoreksja jako forma religijności
 • wartości osób z anoreksją a okulocentryzm

Część 2. Zakłócenia Ja cielesnego w schizofrenii
(Olga Sakson-Obada, psychoanalityczka, UAM)

 • brak upodmiotowienia własnego doświadczenia w schizofrenii (zajęcia wykładowo-warsztatowe)
 1. Wymiary różnorodności (środa 15 czerwca 2022, 18:00-21:00)

Część 1. Perspektywa neuroróżnorodności
(Michael A. Schwartz, psychiatra, Texas A&M University, USA)

 • różnorodność biologiczna a kulturowa, różnorodność psychiczna w procesie adaptacji
 • spektrum zaburzeń psychicznych wg kryterium identyfikacji z rolą i jej odgrywania

Część 2. Autyzm w kulturze
(Maciej Wodziński, filozof, UMCS Lublin)

 • stereotypy i uprzedzenia wobec osób neuroróżnorodnych (prezentacja z dyskusją)
 • autyzm w kulturze popularnej (ćwiczenie)
 • świat osoby z autyzmem (ćwiczenie)
 1. Czy zaburzenia psychiczne istnieją? (środa 22 czerwca 2022, 18:00-21:00)

Część 1. Depresja czy melancholia? Patologizacja versus romantyzacja smutku i stanów pokrewnych (Mira Marcinów, filozofka i psycholożka, IFiS PAN)

 • opis medyczny vs opis idealizujący choroby
 • współczesne narracje dot. leczenia depresji klinicznej a poczucie obecności w obliczu negatywnych doświadczeń

Część 2. Antypsychiatria na poważnie – perspektywy krytyczne wobec psychiatrii głównego nurtu i historyczne znaczenie antypsychiatrii (Jakub Tercz, filozof, OSFP, MCZP)

 • perspektywy krytyczne wobec psychiatrii głównego nurtu i historyczne znaczenie antypsychiatrii
 • centra zdrowia psychicznego, indywidualizm i egzystencjalizm, czyli antypsychiatria we Włoszech, w USA i Wielkiej Brytanii
 1. Psychiatria oparta na wartościach (sobota 2 lipca 2022 (10:00-13:00)

Część 1. Trudne decyzje w obszarze zdrowia psychicznego
(Andrzej Kapusta, filozof, UMCS, OSFP)

 • kazus trudnej decyzji klinicznej z perspektywy Values-Based Practice 
 • ćwiczenie 5 wartości
 • jak pojmować wartości w obszarze zdrowia psychicznego? (komentarz)

Część 2. Otwarty dialog w psychiatrii i psychologii klinicznej
(Agnieszka Brejwo, psycholog, OSFP)

 • otwarty dialog jako narzędzie terapeutyczne
 • ćwiczenia warsztatowe

Część 3. Podsumowanie kursu
(Andrzej Kapusta, Marcin Moskalewicz, Jakub Tercz oraz uczestnicy)


Kurs realizowany w ramach projektu „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w partnerstwie z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne rekrutuje na Kurs "Filozofia i psychiatria w poszukiwaniu wspólnego języka" online.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close