VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL

Fundacja OSF-P zainicjowała i od początku 2015 roku organizuje z sukcesami regularnie cykl interdyscyplinarnych konferencji nazywanych Otwartymi Seminariami Filozoficzno-Psychiatrycznymi, od których pochodzi nazwa organizacji. Łącznie w wydarzeniach tych udział wzięło około 1200 słuchaczy oraz ponad 70 prelegentów.

Najbliższa konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 11-12 maja, a jej tematem przewodnim będzie szpital psychiatryczny.

Dowiedz się więcej o VIII OSF-P : SZPITAL >>

szpital_ZAPROSZENIE

OTWARTE_SEMINARIUM-PARTNERZY


Cykl konferencji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Konferencje skierowane są do praktyków (lekarzy, psychiatrów, terapeutów), studentów poszukujących właściwej ścieżki życiowej, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodzin i przyjaciół oraz wszystkich tych, którzy są naprawdę ciekawi świata, chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego oraz wzmocnić wrażliwość w tym zakresie.

Zasadniczym celem konferencji OSF-P jest kształtowanie właściwych postaw opartych zarówno na wartościach, jak i na dowodach oraz integracja wszystkich wymienionych grup, co wynika z przekonania, iż dopiero podjęcie wspólnej, ogólnospołecznej i niewykluczającej żadnych interesariuszy dyskusji może przyczynić się do zbudowania mocnego społeczeństwa, stanowiącego warunek konieczny przemian strukturalnych i humanizacji systemu ochrony zdrowia psychicznego.Lista zrealizowanych w Warszawie i Lublinie konferencji z cyklu OSF-P:

poster_kepinski

VII OSF-P pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof”, sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim, 16 listopada 2018

Dowiedz się więcej >>


poster_vi_osfp

VI OSF-P pt. „Sztuka / theART”, sala wystawowa Biblioteki Uniwersytetu, 23-24 kwietnia 2017

Dowiedz się więcej >>


V OSFP

V OSF-P pt. „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne”, aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 29-30 listopada 2016

Dowiedz się więcej >>


IV OSF-P Relacje_psychiatria

IV OSF-P pt. „Relacje”, sala wystawowa Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 23-24 kwietnia 2016

Dowiedz się więcej >>


III OSF-P_Diagnozy_współczesności

III OSF-P pt. „Diagnozy współczesności”, aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 12-13 listopada 2015

Dowiedz się więcej >>


II OSF-P Norma_patologia

II OSF-P pt. „Norma / Patologia”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 20 czerwca 2015

Dowiedz się więcej >>


I OSFP

I OSF-P pt. „Psychiatria i Filozofia w poszukiwaniu wspólnego języka”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 18 kwietnia 2015

Dowiedz się więcej >>

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close