Dane rejestrowe

Nazwa organizacji: Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

REGON: 367114498

NIP: 5213777956

KRS: 0000674682

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.04.2017

Data wpisu do REGON: 24.04.2017

Data powstania: 21.04.2017

Status Organizacji Pożytku Publicznego: nie

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Organ sprawujący nadzór: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nazwa organu reprezentacji: Zarząd Fundacji

Sposób reprezentacji: Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu.

Zarząd:

Jakub Marek Tercz – prezes

Andrzej Jarosław Kapusta – wiceprezes

Adres siedziby:

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b

02-797 Warszawa

Dane kontaktowe:

adres e-mailowy – fundacja@osfp.org.pl

adres strony internetowej – http://www.osfp.org.pl

Numer konta bankowego:

37 1750 0012 0000 0000 3751 4284

BNP Paribas Bank Polska S.A.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close