Kurs „Filozofia i psychiatria dla kierunków medycznych” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na drugą edycję kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom studiującym na kierunku lekarskim, psychologię kliniczną, pielęgniarstwo i nauki o zdrowiu lub będącym w trakcie rezydentury/praktyk/stażu z całej Polski. Cykl rozpoczyna się 18 stycznia i kończy 9 marca. Składa się z 16 spotkań online, będących połączeniem wykładów oraz elementami ćwiczeń. Wszystkie zajęcia odbywają się w środy i czwartki w godzinach18:30-20:00 na zoomie.

W celu rejestracji prosimy o:

 • przesłanie listu intencyjnego w formie pliku doc/odt/pdf za pomocą powyższego formularza rejestracyjnego lub na adres fundacja@osfp.org.pl zawierającego: doświadczenia w zakresie filozofii i psychiatrii, motywacje udziału w Kursie oraz oczekiwania.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz listu o przyjęciu na Kurs poinformujemy w oddzielnej wiadomości.

Zgodnie z wymogami Projektu warunkiem uczestnictwa w Kursie jest udział w anonimowym badaniu ankietowym przed i po Kursie. Ankiety prześlemy osobom zakwalifikowanym.

Ptyania prosimy kierować na adres fundacja@osfp.org.pl.


Program

18 stycznia, 18:30-20:00
Kryteria wiedzy naukowej w psychiatrii. Granice Evidence-Based Medicine
(Paweł Zagożdżon, psychiatra, GUM)

19 stycznia, 18:30-20:00
Ciało jako źródło sensu: zakłócenia Ja cielesnego w schizofrenii
(Olga Sakson-Obada, psychoanalityczka, UAM)

 • brak upodmiotowienia własnego doświadczenia w schizofrenii (zajęcia wykładowo-warsztatowe)

25 stycznia, 18:30-20:00
Fenomenologia i psychopatologia
(Marcin Moskalewicz, filozof, UMP i UMCS)

 • status przeżycia: filozofia a nauka
 • norma i patologia doświadczenia czasu

26 stycznia, 18:30-20:00
Perspektywa neuroróżnorodności
(Michael A. Schwartz, psychiatra, Texas A&M University, USA)

 • różnorodność biologiczna a kulturowa, różnorodność psychiczna w procesie adaptacji
 • spektrum zaburzeń psychicznych wg kryterium identyfikacji z rolą i jej odgrywania

1 lutego, 18:30-20:00
Depresja czy melancholia? Patologizacja versus romantyzacja smutku i stanów pokrewnych
(Mira Marcinów, filozofka i psycholożka, IFiS PAN)

 • opis medyczny vs opis idealizujący choroby
 • współczesne narracje dot. leczenia depresji klinicznej a poczucie obecności w obliczu negatywnych doświadczeń

2 lutego, 18:30-20:00
Czego nie wiedzą lekarze? Eksperci przez doświadczenie
(Katarzyna Parzuchowska, trenerka w obszarze zdrowia psychicznego, OSFP)

 • kim jest ekspert przez doświadczenie, z jakiego środowiska pochodzi i co wnosi do psychiatrii
 • nieredukowalność wiedzy pierwszoosobowej (wypowiedzi pacjentów)
 • dyskryminacja i autostygmatyzacja

8 lutego, 18:30-20:00
Antropologia/psychiatria – poszerzanie pola widzenia
(Anna Witeska-Młynarczyk, antropolożka społeczna, UMCS)

 • czy w psychiatrii jest kultura?
 • psychiatryzacja współczesnego życia
 • konteksty społeczne młodych

9 lutego, 18:30-20:00
What philosophy changes in the work of a psychiatrist?
(Anastasios Dimopoulos, psychiatra, Royal College of Psychiatrists, GB)

15 lutego, 18:30-20:00
Odsłony doświadczenia psychotycznego
(Jacek Wciórka, psychiatra, IPiN)

 • psychoza, psychotyczny, psychotyczność  krucha semantyka
 • podmiotowa, przedmiotowa i międzypodmiotowa perspektywa psychopatologii 
 • za zasłoną, podmiotowe doświadczenie psychotyczności
 • przedmiotowe odsłony, konstrukty psychotyczności 
 • międzypodmiotowe odsłanianie psychotyczności
 • otwarte pytania,?  konieczne wybory? kuszące konstrukcje?

16 lutego, 18:30-20:00
Świat oczami pacjenta z zaburzeniami osobowości
(Anna Sterna, psycholog, psychoterapeutka, UMP)

 • stworzenie obrazu świata pacjenta w oparciu o wypowiedzi osób z zaburzeniami osobowości
 • nowa kategoryzacja w DSM-5 i ICD-11
 • funkcja integracyjna diagnozy: przeżywanie diagnozy jako element zdrowienia na przykładzie BPD

22 lutego, 18:30-20:00
Klinika archetypów – modele kulturowo zorientowanej psychiatrii w praktyce
(Zenon Waldemar Dudek, psychiatra, psychoterapeuta, ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia)

 • czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i antropologiczne
 • podatność/odporność na zaburzenia
 • zdrowie psychiczne a samoregulacja
 • choroba/zaburzenie jako negatywna inicjacja

23 lutego, 18:30-20:00
Otwarty dialog w psychiatrii i psychologii klinicznej
(Renata Krawczyk, filozofka, psychoterapeutka, pedagożka, UMCS Lublin)

 • otwarty dialog jako narzędzie terapeutyczne
 • ćwiczenia warsztatowe

1 marca, 18:30-20:00
Psychiatria środowiskowa dziś – konteksty, perspektywy
(Tomasz Szafrański, psychiatra, Uczelnia Łazarskiego)

 • wyzwania i możliwości psychiatrii środowiskowej
 • modele opieki psychiatrycznej dostosowane do potrzeb pacjenta

2 marca, 18:30-20:00
Autyzm w kulturze
(Maciej Wodziński, filozof, UMCS Lublin)

 • stereotypy i uprzedzenia wobec osób neuroróżnorodnych (prezentacja z dyskusją)
 • autyzm w kulturze popularnej (ćwiczenie)
 • świat osoby z autyzmem (ćwiczenie)

8 marca, 18:30-20:00
Filozofia dialogu a podmiotowy wymiar relacji lekarz-pacjent
(Justyna Rynkiewicz, filozofka, psycholożka, UMCS Lublin)

 • relacja ja a Inny/Drugi
 • eksperymenty myślowe inspirowane filozofią dialogu w budowaniu podmiotowych relacji

9 marca, 18:30-20:00
Psychiatria oparta na wartościach: trudne decyzje w obszarze zdrowia psychicznego
(Andrzej Kapusta, filozof, UMCS, OSFP)

 • kazus trudnej decyzji klinicznej z perspektywy Values-Based Practice
 • ćwiczenie 5 wartości
 • jak pojmować wartości w obszarze zdrowia psychicznego? (komentarz)

Kurs realizowany w ramach projektu „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne w partnerstwie z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close