Aktywni Obywatele

„Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG

Fundacja OSFP jest realizatorem projektu „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” w ramach Funduszu Krajowego Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt realizowany jest w okresie I 2021-XII 2022.

Naszym partnerem jest Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ramach projektu planujemy zorganizować m.in:

  • 3 cykle kursów dla studentów i studentek medycyny w obszarze filozofii psychiatrii jako podstawy praktyki ;
  • 3 cykle warsztatów dla grup interdyscyplinarnych z Praktyki Opartej na Wartościach (Values-based Practice);
  • 5 webinariów popularyzujących etykę i filozofię zdrowia psychicznego;
  • IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne (wieńczące projekt w ostatnim kwartale 2023 roku).

Koordynator projektu – Jakub Tercz, kontakt: jakub.tercz@osfp.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 


Kurs „Filozofia i psychiatria dla kierunków medycznych” online

Rozpoczęliśmy rejestrację na drugą edycję bezpłatnego kursu w obszarze filozofii psychiatrii dedykowanego osobom z całej Polski studiującym medycynę, pielęgniarstwo, psychologię kliniczną i nauki o zdrowiu oraz będącym w trakcie rezydentury/praktyk/stażu. Cykl rozpoczyna się 18 stycznia i kończy 9 marca, obejmuje szesnaście 1,5-godzinnych spotkań prowadzonych każdorazową przez inną osobę, m.in. Jacka Wciórkę, Mirę Marcinów, Andrzeja Kapustę i Katarzynę Parzuchowską, a także gości z zagranicy: Anastasiosa Dimopoulosa z Royal College of Psychiatrists oraz Michael Schwartza z Uniwersytetu Medycznego w Texasie.

Aby zarejestrować się, prosimy o wypełnienie tego formularza >> oraz przesłanie listu intencyjnego.

Więcej informacji oraz pełny program znajdują się na stronie https://osfp.org.pl/kurs-filozofia-i-psychiatria-2/.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close