Aktywni Obywatele

„Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” – Program Aktywni Obywatele z Funduszy EOG

Fundacja OSFP jest realizatorem projektu „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” w ramach Funduszu Krajowego Programu Aktywni Obywatele finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt realizowany jest w okresie I 2021-XII 2022.

Naszym partnerem jest Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W ramach projektu planujemy zorganizować m.in:

  • 3 cykle kursów dla studentów i studentek medycyny w obszarze filozofii psychiatrii jako podstawy praktyki ;
  • 3 cykle warsztatów dla grup interdyscyplinarnych z Praktyki Opartej na Wartościach (Values-based Practice);
  • 5 webinariów popularyzujących etykę i filozofię zdrowia psychicznego;
  • IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne (wieńczące projekt w ostatnim kwartale 2023 roku).

Koordynator projektu – Jakub Tercz, kontakt: jakub.tercz@osfp.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close