VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL – Zaproszenie

szpital_ZAPROSZENIE

OTWARTE_SEMINARIUM-PARTNERZY

Serdecznie zapraszamy na pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą szpitalnictwu psychiatrycznemu VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznych pt. SZPITAL, która odbędzie się w dniach 11-12 maja w sali konferencyjnej 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/66).


Zapoznaj się z programem konferencji >>


Pobierz program w formacie PDF >>


Poznaj abstrakty i uczestników >>


Dzięki konferencji chcemy lepiej zrozumieć, czym jest szpital psychiatryczny.

Aby osiągnąć ten cel inicjujemy interdyscyplinarną dyskusję obejmującą takie dziedziny, jak: filozofia psychiatrii, etyka i antropologia medyczna, filozofia nauki, teoria społeczna i filozofia kultury. 

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące obszary tematyczne:

 • status wiedzy eksperckiej i aksjologiczne uwarunkowania decyzji;
 • filozofia i architektura kliniki – od narodzin po współczesność;
 • aksjologiczne aspekty praktyki klinicznej;
 • mity i kulturowe wyobrażenia narosłe wokół instytucji szpitala psychiatrycznego;
 • mądrość i sztuka leczenia;
 • kodeksy i wartości w obszarze zdrowia psychicznego;
 • „filozofia kliniki” w myśli Antoniego Kępińskiego, Kazimierza Dąbrowskiego oraz Kazimierza Jankowskiego.

Podjęte zostaną także dyskusje na temat trwającej aktualnie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego, polegającego m.in. na zmianie statutu i sposobu organizacji szpitali oraz roli osób chorujących psychicznie w tym systemie.

Potwierdzeni keynote speakers:

  • Regina Bisikiewicz – Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
  • dr hab. Andrzej Kapusta – Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP
  • prof. Paweł Łuków – Instytut Filozofii UW
  • dr Mira Marcinów – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • dr Aleksandra Paradowska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • prof. Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii

Konferencji towarzyszyć będzie projekcja filmu o reformie psychiatrii w Trieście.

Uczestnictwo nie wymaga rejestracji – wstęp otwarty!

Udział w konferencji wymaga potwierdzenia obecności podpisem w rejestracji konferencji wyrażającej zgodę na postanowienia Regulaminu.


Zapoznaj się z Regulaminem Uczestnictwa w VIII OSFP >>

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close