VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL – Zaproszenie

szpital_ZAPROSZENIE

OTWARTE_SEMINARIUM-PARTNERZY

Serdecznie zapraszamy na pierwszą ogólnopolską konferencję poświęconą szpitalnictwu psychiatrycznemu VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznych pt. SZPITAL, która odbędzie się w dniach 11-12 maja w sali konferencyjnej 316 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 55/66).


Zapoznaj się z programem konferencji >>


Pobierz program [PDF] >>


Poznaj abstrakty i uczestników >>


Pobierz księgę abstraktów [PDF] >>


Dzięki konferencji chcemy lepiej zrozumieć, czym jest szpital psychiatryczny.

Aby osiągnąć ten cel inicjujemy interdyscyplinarną dyskusję obejmującą takie dziedziny, jak: filozofia psychiatrii, etyka i antropologia medyczna, filozofia nauki, teoria społeczna i filozofia kultury. 

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące obszary tematyczne:

 • status wiedzy eksperckiej i aksjologiczne uwarunkowania decyzji;
 • filozofia i architektura kliniki – od narodzin po współczesność;
 • aksjologiczne aspekty praktyki klinicznej;
 • mity i kulturowe wyobrażenia narosłe wokół instytucji szpitala psychiatrycznego;
 • mądrość i sztuka leczenia;
 • kodeksy i wartości w obszarze zdrowia psychicznego;
 • „filozofia kliniki” w myśli Antoniego Kępińskiego, Kazimierza Dąbrowskiego oraz Kazimierza Jankowskiego.

Podjęte zostaną także dyskusje na temat trwającej aktualnie reformy polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego, polegającego m.in. na zmianie statutu i sposobu organizacji szpitali oraz roli osób chorujących psychicznie w tym systemie.


Keynote speakers

  • Regina Bisikiewicz – Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
  • dr hab. Andrzej Kapusta – Instytut Filozofii UMCS, Fundacja OSFP
  • prof. Paweł Łuków – Instytut Filozofii UW
  • dr Mira Marcinów – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  • dr Aleksandra Paradowska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • prof. Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii

Konferencji towarzyszyć będzie projekcja filmu o reformie psychiatrii w Trieście.

Uczestnictwo nie wymaga rejestracji – wstęp otwarty!

Udział w konferencji wymaga potwierdzenia obecności podpisem w rejestracji konferencji wyrażającej zgodę na postanowienia Regulaminu.


Główny organizator

– Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Współorganizatorzy

– Instytut Filozofii UW
– Instytut Filozofii i Socjologii PAN
– Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
– Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Partnerzy

– Fundacja eF kropka
– Kongres Zdrowia Psychicznego
– Warszawski Dom pod Fontanną
– Instytut Psychiatrii i Neurologii
– Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
– Centrum Pomocy Psychologicznej UW
– Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Patroni medialni

– Magazyn psychologiczny „Charaktery”
– „Psychiatra. Czasopismo dla Praktyków”
– Radio TOK FM
– Res Publica Nowa

Czasopisma partnerskie

– „Etyka”
– „EIDOS. A Journal for Philosophy of Culture”


Opłaty

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji zgłoszenia referatu / postera przesłanego za pomocą formularza rejestracyjnego.

Bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

 Wysokość opłaty
Opłata dla Słuchaczybrak opłaty
Standardowa opłata za referat*200 zł
Obniżona opłata za referat (studenci, doktoranci)*150 zł
Standardowa opłata za poster*100 zł
Obniżona opłata za poster (studenci, doktoranci)*75 zł

* Opłata konferencyjna zawiera poczęstunek lunchowy oraz zestaw konferencyjny (certyfikat, księga abstraktów, zestaw do notowania itp.)


Zapoznaj się z Regulaminem Uczestnictwa w VIII OSFP >>

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close