Warsztaty Teatralno-Rozwojowe

Kim jestem? – Warsztaty Teatralno-Rozwojowe dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

Warsztaty Teatralno-Rozwojowe to projekt zaplanowany do realizacji na jesień 2018 roku we współpracy z Wolskim Centrum Kultury, w ramach którego powołana zostanie grupa teatralna złożona z 12-15 osób doświadczających kryzysów psychicznych, która uczestniczyć będzie w cyklu dwunastu 3-godzinnych warsztatów pod hasłem „Kim jestem?”. Projekt zwieńczy wystawienie przygotowanego w czasie warsztatów spektaklu dla mieszkańców m.st. Warszawy. Warsztaty będą miały na celu ekspresję i doświadczenie przez uczestników własnych potrzeb i wartości oraz wsparcie ich rozwoju i umiejętności budowania relacji oraz samopoznania, zaś spektakl utrwali pozytywne efekty warsztatów.

Proponowane warsztaty obejmować będą pracę różnorodnymi technikami, m.in. pracę z ciałem, elementy dramy i psychodramy, pantomimy, pracę z tekstem, ćwiczenia dykcyjne. Równolegle podejmowana będzie refleksja na kwestiami tożsamości i wartości z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close