Eksperci

Łącznie od kwietnia 2015 roku we wszystkich wydarzeniach zorganizowanych przez Fundację Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne udział wzięło ponad 80 prelegentów, wykładowców i trenerów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z ponad 1000 słuchaczami i kilkudziesięcioma uczestnikami warsztatów.

Lista ekspertów, którzy współpracowali z Fundacją (stan na koniec 2018 roku):

 • Richard Ware Adams – filmowiec, dokumentalista

Absolwent Yale University, mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Współtwórca krótkiego, nagrodzonego Oskarem filmu dokumentalnego To Be Alive! (1964), nakręconego w systemie trójekranowym. Jako stypendysta Fullbrighta w Wytwórni Filmów Dokumentalnych nakręcił w 1965 roku w Poznaniu własny film Exchange of Words. Współpracował jako kamerzysta i montażysta między innymi przy produkcji dokumentalnego filmu o działalności antywojennej słynnego pediatry, dr. Benjamina Spocka, filmów o Ronaldzie Dawidzie Laingu, w tym Asylum, który był hitem festiwalowy w całej zachodniej Europie, czy Men of Bronze o regimencie z Harlemu, wcielonym do Armii Francuskiej podczas pierwszej wojny światowej. Jego autorski film Citizens, o ludzkim obliczu ruchu Solidarności, pokazywany był w całych Stanach Zjednoczonych i wyświetlony został w polskiej telewizji w dziesiątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W połowie roku 2017 ukończył pracę nad filmem Sanctuary poświęconym wspólnocie uchodźców – uciekających z Zimbabwe przed hiperinflacją i przemocą polityczną – których tysiące otrzymało schronienie pod dachem wyjątkowego kościoła w centrum Johanesburga.

 • Paweł Althamer (Wydział Rzeźby ASP w Warszawie) – artysta rzeźbiarz

Polski rzeźbiarz, performer, twórca instalacji i filmów wideo, laureat wielu nagród, m.in, Nagrody im. Vincenta van Gogha (2003) i Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury (2005). Związany jest z Wydziałem Rzeźby ASP oraz Fundacją Galerii Foksal. W pracy dyplomowej podjął problem tożsamości oraz granicy sztuki i rzeczywistości stawiając na uroczystości w zastępstwie własnej osoby realistyczną rzeźbę „Paweł Althamer” (1993). Do cech charakterystycznych jego twórczości należy także wykorzystywanie nietrwałych materiałów prowokujących dylematy egzystencjalne, wynoszenie do rangi sztuki eksperymentów z własnym doświadczeniem oraz angażowanie do wspólnego dzieła zbiorowego większej grupy osób.

 • dr n. med. Marek Balicki (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego) – psychiatra

Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1978); specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w Warszawie i asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (kadencja 2015-2018), przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem oraz prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi (m. in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”), dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta. W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych.

 • prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii UJ) – psychiatra

Psychiatra kliniczny, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii i terapii rodzin, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w kadencji 2013 – 2016. Od 1984 roku Członek Korespondent Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Advisory Board pisma Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes. Członek Rady Naukowej pisma „Psychiatria. Medycyna Praktyczna” oraz Rady Programowej pisma „Psychoterapia”. Zainteresowania naukowe: postpsychiatria, konstrukcjonistyczna terapii rodzin par.

Autor, współautor lub redaktor książek i projektów: Pacjent w swojej rodzinie (1997), Systemowe rozumienie rodziny (1999, redakcja), Terapia rodzina – perspektywa feministyczna (2004, współredakcja), Możesz Pomóc (III wyd., 2005, współautor), Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii (współautor wraz z Szymonem Chrząstowskim, 2011), Konteksty psychiatrii (2014, redakcja). Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham (2016).

 • mgr Monika Bergiel-Klon – terapeuta i neuropsycholog

Doświadczenie zawodowe w zakresie psychoterapii i neuropsychologii zdobywałam w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic MSWiA w Białymstoku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Białymstoku. Umiejętności z zakresu diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej zdobywałam w Domach Pomocy Społecznej w Lublinie, Oddziale Dziennym Psychogeriatrii oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego Podlaskiego Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku. Poza praktyką zawodową zajmuję się również działalnością naukową w zakresie Psychogeriatrii, Psychiatrii Środowiskowej oraz Psychopatologii. Brałam również udział w trzech międzynarodowych projektach klinicznych dotyczących Choroby Alzheimera.

 • mgr Katarzyna Boguszewska (Warszawski Dom pod Fontanną)

Dyrektor Warszawskiego Domu pod Fontanną akredytowanego przez Clubhouse International. Warszawski Dom Pod Fontanną jest miejscem otwartym dla osób doświadczających choroby psychicznej. Jego działania opierają się na współpracy członków i nielicznego personelu. Dla uczestników najważniejsze jest przebywanie ze sobą i rozwiązywanie wspólnych problemów. Nie tylko tych dotyczących ich samych, ale też związanych z utrzymaniem Domu, w którym się spotykają.

 • mgr Pola Borkiewicz (SWPS) – projektant, badacz, reżyser snów, artysta interdyscyplinarny

Doktorantka SWPS, projektant interakcji, twórca interdyscyplinarny, kognitywista. Zajmuje się problematyką ucieleśnionego doświadczenia estetycznego.  Absolwentka Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, aneks z rysunku i malarstwa w Poznaniu (2002), grafiki warsztatowej i tkaniny drukowanej w Łodzi (2004). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał Nagrodę Marszałka i promocję w Düsseldorfie (2005/07), stypendystka w HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2000/01). Studiowała Filozofię Umysłu i Kognitywistykę w Krakowie (UJ, UPJPII).

Doktorantka Psychologii Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo zainteresowana ucieleśnionym doświadczeniem estetycznym, psychologią percepcji, neuroestetyką, neuronauką w filmie, rzeczywistością mieszaną, świadomością ciała, medycyną ciało-umysł. Zawodowo odpowiedzialna za metodologię i bodźcowanie audiowizualne w DreamJay Inc. Link.

Współpracownik Centrum Innowacji Uniwersytetu SWPS, odpowiedzialna za interdyscyplinarny projekt współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi, współtworzy grupę badawczą Mixed Reality. Wykładowca Film&Perception, Speakers’ Avenue. Ekspert ds. Nowych Technologii, AkcjaInkubacja. Współzałożyciel Extended Studio. Link.

Projektant interakcji i producent spektaklu multimedialnego otwarcia Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Link.

Projektant interakcji i ekspozycji w pawilonie polskim EXPO2015 w Mediolanie. Dyrektor kreatywna Copernicus Festival 2014 w Krakowie. Link.

 • dr Iwona Boruszkowska (Wydział Polonistyki UJ) – filolożka, kulturoznawczyni, krytyczka literacka

Literaturoznawczyni, tłumaczka nowoczesnej literatury ukraińskiej, doktorantka w Katedrze Krytyki Współczesnej WP UJ. Autorka książki Defekty. Auto/pato/grafie (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016) oraz wielu artykułów z zakresu teorii i historii literatury. Uczestniczka projektów naukowych: Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego (kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska, Opus NCN), Style zachowań awangardowych (kierownik: dr Michalina Kmiecik, Sonata NCN); stypendystka Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-14 (Etiuda). Zajmuje się literaturą defektywną, obrazami szaleństwa w sztuce nowoczesnej oraz ukraińskim modernizmem.

 • mgr Agnieszka Brejwo (Uniwersytet Warszawski, Fundacja OSF-P) – psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych. Współpracowniczka Fundacji OSF-P. Absolwentka wydziału psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Obecnie studiuje filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności i kryzysów w życiu, z problemami emocjonalnymi oraz doświadczeniami psychozy. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora.

 • dr Michał Bugalski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) – artysta fotograf

Ur. 1985, ukończył fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie pracuje jako adiunkt w 4 Pracowni Fotografii. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów Doktorancki na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na UAP. Laureat nagrody głównej na Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 6 w 2011 roku. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Porusza się w obszarach pamięci, ukrytej obecności minionych doświadczeń w aktualnej percepcji. Celem aktywności wizualnej jest przywołanie i wzmocnienie tych wrażeń w podejmowanym medium. Reprezentowany przez galerię Piekary w Poznaniu.

strona www

 • dr Przemysław Bursztyka (Instytut Filozofii UW) – filozof

P.O. Kierownika Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”.

 • dr hab. Paweł Bytniewski (Instytut Filozofii UMCS) – filozof

Paweł Bytniewski jest absolwentem UMCS w Lublinie. Jest adiunktem (dr hab.) w Zakładzie Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Główne jego naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień filozofii kultury, epistemologii nauk humanistycznych i socjologii wiedzy. Od 1979 roku opublikował ponad 50 artykułów naukowych. Jest autorem dwóch książek: Genealogia dyskursu. Problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia (2000) i Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych (2013). Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Colloquia Communia” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na macierzystej Uczelni.

 • dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki (Katedra Psychiatrii CMUJ) – psychiatra i psychoterapeuta

Psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Twórca m.in. krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię, programu „Kraków dobra wspólnotą”, Hoteli „U Pana Cogito”, gdzie znajdują zatrudnienie osoby po kryzysach psychicznych. Koordynator Konsorcjum im. Prof. Antoniego Kępińskiego, którego celem jest współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Uniwersyteckiego i organizacji pozarządowych Pacjentów, Rodzin i Profesjonalistów w realizacji programu „Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie”. Współtwórca i wieloletni Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP i Vi-ce Przewodniczący Komisji ds. Reformy i Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji i psychiatrii społecznej m.in. monografii Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia. Redaktor, wspólnie z Anną Liberadzką, książki Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję.

 • dr Rafał Czekaj (Instytut Filozofii UMCS) – filozof

Absolwent europeistycznych studiów filozoficzno-historycznych (2004) i filozofii (2005). Od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UMCS. Laureat I Nagrody im. Stefana Morawskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Estetyczne za najlepszą w danym roku pracę z dziedziny estetyki (2011). Autor książki Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna (2013). Zainteresowania badawcze: estetyka filozoficzna i społeczne konteksty praktyk artystycznych.

 • prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS) – psychiatra

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, Wydział Lekarski, rok ukończenia – 1979. Również na tej uczelni uzyskał stopnie doktora nauk medycznych (1989 r.) i doktora habilitowanego (1999 r.). Tytuł profesorski otrzymał w 2007 r. Był kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lata 2000-2008) i Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lata 2008-2014). W Zakładzie Logopedii UMCS w Lublinie zatrudniony, z dwuletnią przerwą, od 1992 r. Jest również wykładowcą psychiatrii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest Przewodniczącym komitetów naukowych Lubelskich Spotkań Naukowych i Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych. Zorganizował, jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego, 44. Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich (Lublin 2013 r.). Należy do Rady Programowej OSF-P.

Autor i współautor 189 prac naukowych o łącznym współczynniku wpływu (Impact Factor) 27, 432, w tym 4 książek i czterech rozdziałów w książkach. Główne zainteresowania naukowe: zaburzenia językowe w schizofrenii, neuroobrazowanie w schizofrenii, standardy terapii zaburzeń psychicznych, psychiatria w filmie fabularnym.

Miłośnik filmów o psychiatrii i psychoterapii, kibic CF Barcelona. Mąż Ewy (psycholog – psychoterapeuta) ojciec i dziadek (Jasio – kończy 18 miesięcy).

 • dr Zenon Waldemar Dudek (wydawnictwo Eneteia) – terapeuta, poeta

Psychiatra, kierował oddziałem dziennym terapii schizofrenii, a następnie odziałem dziennym chorób afektywnych (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 1989–1999). Asystent dyrektora ds. psychiatrii i ordynator oddziału leczenia nerwic młodzieży (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Zagórzu (1999–2000). Kierownik medyczny Centrum Psychoterapii i Rozwoju Indywidualnego (1994–2002).

Zajmuje się problemami psychologii głębi, psychologią Junga i inspiracjami jungowskimi w psychoterapii, psychologią marzeń sennych, psychologią kultury. W pracy terapeutycznej koncentruje się na głębinowej diagnozie osobowości, terapii kryzysów wieku dojrzewania i przełomu połowy życia.

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”. Organizator ogólnopolskich konferencji jungowskich. Autor tomu wierszy „Na świat padają gwiazdy, planety, ludzie” (1985).

 • mgr Wojciech Eichelberger (Laboratorium Psychoedukacji) – terapeuta

Psychoterapeuta, coach, trener, doradca biznesu. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) w Warszawie, który zajmuje się m.in. profilaktyką przeciążenia i wypalenia stresem. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

 • dr hab. Jarosław Fazan (Instytut Polonistyki UJ) – historyk literatury

Historyk literatury XX wieku, edytor Pism Tadeusza Peipera (opracował dwa tomy: Wśród ludzi na scenach i na ekranie oraz Gabriela Zapolska jako aktorka), adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor książek Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1999) i Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2010); współredaktor tomów studiów Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej (2009) oraz Na pograniczach literatury (2012). Wraz z Krzysztofem Zajasem redaguje serię Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives w wydawnictwie Peter Lang. Zajmuje się głównie literaturą polską XX i XXI wieku.

 • mgr Maria Fijewska (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA) – psycholog

Psychotherapist, supervisor of psychotherapy certified by Polish Psychological Association and Association for Person-Centered and Experiental Psychotherapy- Europe. Works in humanistic-experiential approach. Conducts individual psychotherapy and psychotherapy for couples. Conduct individual and group supervisions. Co-founder of the INTRA School of Psychotherapy recommended by Polish Psychological Association and certified by PCE Europe. Main person responsible for the schools program. Creator for polish version of assertiveness training. Author of psychological books.

 • mgr Dariusz Piotr Fijewski (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA) – psycholog

Psychotherapist, psychotherapy supervisor certified by Polish Psychological Association and Association for Person-Centered and Experiental Psychotherapy-Europe.. Works in humanistic-experiential approach. Conducts individual and couples psychotherapy. Conducts individual and group supervisions. Co-founder of the INTRA School of Psychotherapy recommended by Polish Psychological Association and a certified by PCE Europe. Author of symbolic assertiveness-method used in group psychotherapy. Author of psychological books.

 • dr Renata Krawczyk

Absolwentka Filozofii UMCS i Pedagogiki UMCS. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Członek i przedstawiciel Polskiej Federacji Psychoterapii, oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Współzałożycielka (wraz z prof. Katarzyną Klimkowską) Wydziałowego Punktu Wsparcia dla Studentów. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

 • profesor Bill (KWM) Fulford ( St Catherine’s College w Oxfordzie)filozof i psychiatra

Członek Royal College of Physicians oraz Royal College of Psychiatrists. Wykładowca w St Catherine’s College i członek Wydziału Filozofii Uniwersytetu Oxfordzkiego, emerytowany profesor Filozofii i Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Warwick, założyciel wydawnictwa i członek rady doradczej czasopisma „Philosophy, Psychiatry, & Psychology”, dyrektor The Collaborating Centre for Values-based Practice przy St Catherine’s College w Oxfordzie. Redaktor Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry oraz Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry.

 • dr Cezary Godlewski – psycholog

Psycholog, psychoterapeuta, doktor n.med. (specjalizacja: biologia medyczna). Zajmuję się psychoterapią od 1986 r. Początkowo praca z osobami uzależnionymi, później stopniowo w kierunku pracy w terapii indywidualnej i z parami. Pracuję na fundamencie antropologii personalistycznej i realistycznej, stąd najbliższym mi systemem pomocy psychologicznej, jest terapia skoncentrowana na osobie, emocjach i doświadczaniu.

 • red. Stanisław Gromadzki (Instytut Filozofii UW, „Przegląd Filozoficzno-Literacki) – filozof

Ur. 1971 r. w Kolnie. Filolog, filozof, aforysta, tłumacz, eseista, redaktor i wydawca. Założyciel, redaktor naczelny i członek Rady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Od 2003 r. zatrudniony w Bibliotece na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. kieruje Wydawnictwem Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Redaktor serii Biblioteka PF-L. Od 2013 r. współpracownik Zakładu Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW. Współpracownik Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów i Fundacji Forma (Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych – Warszawa). Skarbnik Zarządu Głównego Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy”. Współautor (z Jerzym Niecikowskim) antologii Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy (Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2001). Redaktor tomu Nietzsche – prowokator czy moralista? (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 20110. Przełożył książkę Karla Löwitha Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku (Wydawnictwo KR, Warszawa 2001). Wybrał i opracował (samodzielnie lub z innymi osobami) teksty do 22 numerów „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Zajmuje się myślą Nietzschego, filozofią kultury, filozofią literatury, tzw. warszawską szkołą historii idei, komparatystyką literacką oraz teorią przekładu. Więcej na pod linkiem.

 • dr Katarzyna Grunt-Mejer (Instytut Filozofii UW) – bioetyk

Dr n. hum w zakresie psychologii (Wydział Psychologii UW), specjalizująca się w seksuologii klinicznej i kulturowej w ujęciu krytycznym, obroniła pisze pracę doktorską w dziedzinie bioetyki seksualności (Instytut Filozofii UW). Od 10 lat prowadząca kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, psychologii miłości i seksualności. Kierownik międzynarodowej grupy badawczej z zakresu postaw wobec nienormatywnych związków. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych seksuologia praktyczna Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Autorka publikacji w tym zakresie w światowych czasopismach seksuologicznych i wystąpień na specjalistycznych konferencjach międzynarodowych. Współpracuje z licznymi instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowej i bezpiecznej seksualności, członek zespołu do spraw rodzicielstwa i związków osób nieheteronormatywnych z ramienia PTS.

 • prof. dr hab. Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ) – filozof

Adiunkt w Instytucie Filozofii UJ. Zajmuje się: filozofią kultury i filozofią współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem postkolonializmu, globalizacji i multikulturalizmu. Autorka Metamorfozy i muzea, Czas i spotkanie. Od 2013 roku organizuje cykl wykładów i spotkań poświęconych wykluczeniu „Kultura wykluczenia?”, oraz konferencji „Filozofia technologii”. Prezes stowarzyszenia „Rewersy kultury”, wykładowca akademicki, prowadzi również zajęcia dla licealistów, dla studentów III wieku, oraz cykl warsztatów dla młodzieży i dzieci CBBG UJ. Z kotką na kolanach pisze filozoficznego bloga https://handerekjoanna.wordpress.com/

 • dr Irek Kaczmarczyk (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA) – psycholog) – terapeuta, poeta

Dr n. hum., socjolog, autor badań dotyczących fenomenu uzależnienia, koncepcji kryzysów i zmiany osobowej w procesie zdrowienia. Psychoterapeuta, specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi. Nauczyciel warsztatu w Szkole Psychoterapii Humanistycznej dla terapeutów uzależnień Ośrodka INTRA, szkole psychoterapii uzależnienia CARE Brok, szkole psychoterapii Centrum CBT. Członek Polskiego Towarzystwa Integratywnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA. Trener grupowy i superwizor (PTP). Redaktor naczelny pisma „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

 • dr hab. Andrzej Kapusta (Instytut Filozofii UMCS, OSF-P) – filozof

Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Członek Zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, doktorat z filozofii na UMCS (1999). Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. W swych bieżących badaniach koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 70 publikacji naukowych. Twórca wraz z Zespołem ds Studentów Niepełnosprawnych projektu Przyjazny Uniwersytet I/II. Zdrowie psychiczne dla UMCS.

Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (UMCS, Lublin 2002) oraz Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (UMCS, Lublin 2010).

 • dr hab.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – psychiatra

Kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie W 2001 roku była stypendystką Rządu Danii – Ministerstwa Nauki oraz Polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywając staż naukowy w Departament of Psychiatry University of Copenhagen w Danii. W latach 2009-2010 pracowała jako konsultant, specjalista psychiatra w Szpitalu Uniwersyteckim w Aalborgu w Danii. Autorka i współautorka ponad 300 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wykładowca w trakcie wielu szkoleń, kursów i zjazdów w kraju i za granicą. Zainteresowania naukowe i kliniczne: zaburzenia afektywne (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia, psychodietetyka.

 • dr hab. Katarzyna Klimkowska (Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki UMCS)

Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki UMCS. Subdyscypliny pedagogiczne: pedagogika pracy, andragogika. Dodatkowe kompetencje i działalność: coaching, trenerstwo, psychoprofilaktyka Zainteresowania naukowe i badawcze: rozwój osobisty i funkcjonowanie społeczno-zawodowe człowieka dorosłego sukces życiowy i zawodowy człowieka dorosłego edukacja akademicka i zawodowa tłumaczy Autorka książki Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

 • dr hab. prof. UM Fryderyka Chopina Tadeusz Kobierzycki (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie) – pedagog i filozof

Pedagog i filozof. Swoją działalność łączy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na Uniwersytetem Trnavskim w Bratysławie. Zajmuje się antropologią filozoficzną, epistemologią sztuki, psychologii, medycyny, problemami twórczości. W latach 1970-1980 współpracował z prof. Kazimierzem Dąbrowskim. Jego teorii poświęcił prace doktorską z filozofii pt. Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej (IFiS PAN, 1982). W latach 1981-1984 był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej. A przez kolejną dekadę kierował, założoną przez siebie, Studencką Szkołą Higieny Psychicznej. Aktualnie Kierownik Instytutu Ego-Analizy Askeion.

Najważniejsze publi­ka­cje książ­kowe: Osoba – Dylematy roz­woju. Studium meta­kli­niczne (Bydgoszcz 1989), Gnothi Seauton: Dusza, Charakter, Jaźń, Osobowość, Osoba. Dzieje pię­ciu pojęć (Warszawa 2001), Filozofia oso­bo­wo­ści (Warszawa 2001), Vybrane kapi­toly zo psy­cho­lo­gie (TUTF, Bratislava 2005), Poza miło­ścią i wol­no­ścią (Warszawa 1992, 2009), Beyond Love and Freedom. The Psychological Dependency Syndrome ( transl. Filip Maj, Warszawa 2009), Jaźń i toż­sa­mość. Studia z filo­zo­fii czło­wieka (Warszawa 2012), Jaźń i twór­czość. Studia z filo­zo­fii czło­wieka (Warszawa 2012). Jest redak­to­rem zbio­rów: Higiena psy­chiczna dla stu­den­tów medy­cyny (Warszawa 1993), Muzyka współ­cze­sna i jej toż­sa­mo­ści (Warszawa 2010).

 • Zofia Kowalewska (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi) – reżyserka

Studentka Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Reżyserka filmu „Więzi”.

 • Katarzyna Kozyra – artysta

Rzeźbiarka, autorka wideoinstalacji, filmów, performansów i innych działań artystycznych, trudnych do formalnego zakwalifikowania. Jedna z najbardziej uznanych polskich artystek. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Grzegorza Kowalskiego. W swych pracach porusza najbardziej istotne problemy ludzkiego istnienia: tożsamości, przemijania i śmierci. Porusza się w obszarze kulturowych tabu związanych z cielesnością człowieka oraz stereotypów i zachowań zakodowanych w życiu społecznym. W każdej ze swych prac narusza je, wystawiając się na krytykę publiczności. Jej wideoinstalacja „Łaźnia męska” otrzymała honorowe wyróżnienie na 48. Biennale Sztuki w Wenecji (1999).

 • dr hab. Józef Leszek Krakowiak (Instytut Filozofii UW) – filozof

Em. pracownik Instytutu Filozofii UW oraz aktualny WSEZiNS Łódź. Redaktor Dialogue and Universalism oraz serii wydawniczej Towards a Universal Civilization, wyd. Petera Langa. Specjalizacja: filozofia kultury, aksjologia i antropologia filozoficzna, zwłaszcza na styku filozofii i literatury. Uprawia pluralistyczną teorię światopoglądów oraz filozofię życia, jego wartości i sensu. Organizator ruchu uniwersalistycznego i redaktor kilkunastu tomów Biblioteki Dialogu. Autor książek: Tragizm ludzkiej egzystencji jako problem filozoficzny (2006) oraz Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji (2010).

 • dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka (Instytut Psychiatrii  i Neurologii, Fundacja eF kropka) – psychiatra

Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której zajmowała się leczeniem okołoporodowych zaburzeń psychicznych, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też psychiatrycznie w organizacjach zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci Niczyje, Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej).

Obecnie, poza pracą w szpitalu i w poradni, działa w zarządzie Fundacji eF Kropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Jest także Przewodniczącą Rady Programowej I Kongresu Zdrowia Psychicznego, główną organizatorka cyklu konferencji Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej oraz należy do Rady Programowej OSF-P.

 • mgr Zuzanna Księżyk – psycholog

Jest absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Jej praca magisterska dotyczyła powiązania płci psychologicznej z empatią i kompetencjami społecznymi. W ramach wolontariatu odbyła staż w Centrum Psychoterapii w Poradni Leczenia Nerwic oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „AGA”. Jest także związana z redakcją Inspiracji Psychologicznych, gdzie zajmuje się dbaniem o dobry wizerunek marki i pisze teksty o tematyce psychologicznej. Od niedawna również członkini Fundacji Feministycznej Kooperatywa 50+, działającej na rzecz kobiet po pięćdziesiątym roku życia, pomagając im w pokonywaniu kryzysów, w rozwoju i aktywności zawodowej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej.

 • dr hab. Jolanta Kociuba (Instytut Filozofii UMCS) – filozof

Psycholog, badaczka kultury, nauki o poznaniu i komunikacji spolecznej, biegły sądowy w zakresie psychologii. Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na podstawie książki Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia w nauce i kulturze. Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej UMCS. Prowadzi badania nad problemem poznania społecznego, nad współczesną tożsamością kulturową i indywidualną oraz jej przemianami w warunkach zmiany społecznej. Podejmuje problematykę poznania emocjonalnego oraz normatywności kulturowej (norma kulturowa a norma moralna i norma prawna).

Autorka książek: Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia w nauce i kulturze (2014, Lublin), Analityczne ujęcie danych jakościowych: badanie poczucia tożsamości aktorów (2013, Lublin), Tożsamość aktora (1996, Lublin).

 • dr n. med. Grzegorz Kopacz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – psychiatra

Absolwent II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Po ukończeniu studiów w lubelskiej Akademii Medycznej podjął pracę w Klinice Psychiatrii, ponadto prowadzi działalność dydaktyczną jako adiunkt w Katedrze AM oraz na UMCS i KUL. Przez wiele lat pełnił funkcję ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania się w Klinice Psychiatrii. Autor prac graficznych.

 • mgr Renata Łukiewicz-Kostro (Instytut Filozofii UMCS) – filozof

Jest absolwentką filologii angielskiej UMCS. Byłam stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku , USA oraz Thames Valley University w Londynie, Wielka Brytania. Posiada Cambridge Certificate of Proficiency in English, grade A. , uzyskany w West London Institute of Higher Education. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i University of Glasgow z dziedziny British Studies, a także studia podyplomowe na UMCS Ochrona własności intelektualnej. Brała udział w ponad 40 seminariach międzynarodowych w ramach projektów unijnych.

 • prof. dr hab. Paweł Łuków (Instytut Filozofii UW) – filozof, etyk

Filozof, etyk i bioetyk; zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; kierownik studiów magisterskich Bioetyka na Uniwersytecie Warszawskim; redaktor naczelny półrocznika „Etyka”; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN; stypendysta m.in. fundacji: Fulbrighta, Rockefellera, A. W. Mellon; visiting professor w University of Notre Dame (2003).

Autor licznych artykułów poświęconych etyce Kantowskiej, filozofii medycyny i etyce życia publicznego oraz książek: Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta (Warszawa, WFiS UW 1997), Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2005), Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia (Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2012), Etyka medyczna z elementami filozofii (T. Pasierski, współaut.) (Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2013).

 • Jan Mela (Fundacja Poza Horyzonty) – podróżnik

Urodził się 30 grudnia 1988r. w Gdańsku, ale wychował się w Malborku. W 2002 roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi – w wyniku porażenia prądem (15 000V) amputowano mu rękę i nogę. Dwa lata później razem z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan i przebiegł New York City Marathon. Porusza się na protezie nogi, nie używa protezy ręki. W 2009 roku założył Fundację Poza Horyzonty, która pomaga osobom po amputacjach w zakupie protez i powrocie do aktywnego życia. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia motywacyjne dla firm. W wolnych chwilach podróżuje autostopem, robi zdjęcia w pustostanach, szyje na maszynie i chodzi na slackline.

 • dr Mira Marcinów (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – filozof, artystka

Ukończyła filozofię oraz psychologię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Filozoficznym UJ oraz okazjonalnie na innych uczelniach. Odbyła staże badawcze m.in. w Oxfordzie, Londynie, Nowym Jorku, New Brunswick i Buenos Aires. Laureatka wielu nagród i stypendiów, w tym: Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody im. Prof. Jerzego Perzanowskiego. Realizuje projekt badawczy poświęcony dziejom polskiej psychoanalizy w IFiS PAN. Zajmuje się historią i filozofią psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dziedzictwa. Eksperymentatorka z pogranicza tańca i sztuki performance (działania w Galerii F.A.I.T., Bunkier Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie). Opublikowała ponad dwadzieścia artykułów w językach: polskim, francuskim i angielskim. Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską.

Autorka książek: Na krawędzi wolności Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego (2012) oraz Historia polskiego szaleństwa, t. 1: Słońce wśród czarnego nieba. Studium melancholii (2018).

 • prof. dr hab. Jacek Migasiński (Instytut Filozofii UW) – filozof

Ur. 1946, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1969), wieloletni kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (do 2014), dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2008-2012, autor książek: Merleau-Ponty, WP, Warszawa 1995; W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, FNP, Wrocław 1997, (drugie wydanie : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014; przekład angielski: Toward Metaphysics. New Tendencies in French Philosophy in the Middle of the Twentieth Century, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014); Filozofia nowożytna. Postacie – Idee – Problemy, Wyd. Stentor, Warszawa 2011; kilkudziesięciu artykułów na temat filozofii nowożytnej i współczesnej, przekładów tekstów filozoficznych z języka francuskiego; redaktor naukowy i współautor kilku prac zbiorowych, m.in. Levinas i inni, Warszawa 2002 (wraz z T. Gadaczem) czy antologii Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, Warszawa 2006 (wraz z I.Lorenc).

 • prof. dr hab. Jadwiga Mizińska (Instytut Filozofii UMCS) – filozof, literaturoznawca

Absolwentka polonistyki i pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła doktorat i habilitację. Wieloletni Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej „Lubelskie Odczyty Filozoficzne”. Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie redaktor naczelna czasopisma „Colloquia Communia”. Uczestniczka seminarium „Filozofia Nauki” PAN. W swoim dorobku posiada ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Krąg zainteresowań: socjologia wiedzy, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, etyka, filozofia literatury, filozofia pedagogiki. Należy do Rady Programowej OSF-P.

Wybrane książki naukowe: Świadomość czasu zwichniętego. Filozoficzne troski współczesności (Wyd. UMCS, Lublin 1994), Uśmiech Hioba (UMCS, Lublin 1998), Imiona Losu (Wyd. UMCS, Lublin 1999); Herbert-Odyseusz (UMCS, Lublin 2001), Wina i wybaczenie (Marszałek, Toruń 2007); Filozofia pocieszenia (Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2008, seria Filozoficzno-Humanistyczna „Myśli ocalone”, red. T. Sławek, t. I).

 • dr Kuba Mikurda (Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi) – filozof, psycholog, teoretyk filmu

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Od 2012 roku doktor filozofii. Wiceszef Redakcji Filmowej Canal+, współredaktor i jeden z prowadzących „Aktualności Filmowe” Canal+. Redaguje „Linię Filmową” w Wydawnictwie Korporacja Ha!art. Współzałożyciel think-tanku „Restart”. Współpracował m.in. z Katedrą Kultury Współczesnej (Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego), MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, Krytyką Polityczną i Biurem Literackim.

Trzykrotnie nominowany do nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (w kategoriach książka o filmie i audycja radiowa lub program telewizyjny). W 2008 roku zwycięzca polskiej edycji konkursu „International Young Screen Entrepreneur” organizowanego przez British Council.

Autor książki: Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič (2015) na temat słoweńskiej szkoły psychoanalitycznej. Przełożył m.in. Realne spojrzenie. Teoria kina po Lacanie Todda McGowana i fragmenty Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch Slavoja Žižka. Zredagował książki poświęcone twórczości Terry’ego Gilliama, Braci Quay i Tsai Ming-lianga.

 • mgr Jan Molina (Instytut Filozofii UW) – filozof

Doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii UW. W swoich badaniach filozoficznych zajmuje się głównie kwestią metafizycznych podstaw Nowoczesności, a także zagadnieniem publicznej roli intelektualistów. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą ontologii podmiotu i problemowi wolności w filozofii francuskiego Oświecenia. W 2014 roku, za pracę poświęconą filozofii Woltera został wyróżniony przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei II. nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych. Publikował m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim” i „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Interesuje się także dydaktyką filozofii, współpracuje z Komitetem Głównym Olimpiady Filozoficznej.

 • dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet w Oxfordzie) – filozof

historyk i filozof nauki, aktualnie Marie Curie Fellow na Wydziale Filozofii Uniwerystetu w Oxfordzie oraz Fellow w Christ Church College. Wcześniej m.in. Fulbright Scholar w Texas A&M Health Science Center oraz EURIAS Fellow na ETH w Zurychu. Studiował na UAM w Poznaniu, Rijksuniversiteit Groningen w Holandii oraz University of California at Berkeley w USA. W latach 2009-2016 adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Ważniejsze stypendia, granty i wyróżnienia naukowe: Marie Curie Research Fellowship (2005, 2007); Nagroda Premiera RP (2010); Stypendium FNP (2011); Nagroda Monografie FNP (2012); Grant Sonata NCN (2011-2013); Stypendium MNiSW (2015). Obecnie zajmuje się głównie zastosowaniem fenomenologii egzystencjalnej w obszarze opieki zdrowotnej, szczególnie w psychiatrii i psychoterapii. Członek zarządu Fundacji Res Publica, Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny.

Wydał m. in. Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt (Toruń 2013). kontakt: moskalewicz@gmail.com.

 • dr n. med. Dariusz Maciej Myszka (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – psychiatra

Specjalista psychiatra; wykładowca w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; od lat związany ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, w którym w latach 2008-2014 pełnił funkcje z-cy dyrektora ds. lecznictwa; w pracy klinicznej szczególnie interesuje się zaburzeniami lękowymi; popularyzator psychiatrii.

 • dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) – psychiatra i historyk psychiatrii

Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; autor licznych monografii, w tym m.in: Psychiatria a wolnomularstwo w Polsce (przełom XIX–XX wieku) (1998), Iwan Pietrowicz Pawłow. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu (2002), Z czarta kuźni rodem… Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji (2003), Gdy rozum śpi, a w mięśniach rodzi się obłęd. O życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego (2004), Świat rosyjskiej duchowości. Kościoły i ruchy dysydenckie a Cerkiew panująca (2005), Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa (2008).

 • Paweł Nowożycki – socjolog

Koordynator wydarzeń w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz współpracownik programu edukacyjnego Muzeum Otwarte. Studiował socjologię w Collegium Civitas.

 • dr hab. Dorota Pankowska prof. nadzw. (UMCS) – pedagog

pracuje w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli, metodyka pracy wychowawczej, ukryty program szkoły, problematyka gender w edukacji, edukacyjna analiza transakcyjna. Najważniejsze publikacje książkowe: „Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej” (WSiP, Warszawa 1995 – I wydanie; współautorstwo z Mariolą Chomczyńską-Miliszkiewicz); „Wychowanie a role płciowe” i „Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny” (GWP, Gdańsk 2005); „Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne” (Impuls, Kraków 2008); „Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej” (UMCS, Lublin 2010).

 • mgr Anna Patkowska (Fundacja eF kropka) – ekspert przez doświadczenie

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej; 33 lata pracowałam jako informatyk; jestem na emeryturze; działam w organizacjach: w zarządzie Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie oraz w Fundacji eFkropka jako edukator (ekspert przez doświadczenie). Interesuję się muzyką klasyczną.

 • red. Katarzyna Parzuchowska (Fundacja eF kropka) – dziennikarka

Publicystka i dziennikarka, inicjatorka warszawskiej Grupy Integracyjnej integracyjnej dla osób po kryzysie psychicznym, współtwórczyni i prowadząca warsztaty antystygmatyzacyjne z Fundacją eFkropka. Certyfikowany członek EX.CO (Akademia Liderów Cogito w Krakowie). Prowadzi bloga teatralnego Pardon tu teatr.

 • prof. dr hab. Robert Piłat (UKSW, IFiS PAN) – filozof

pracuje na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, wykłada też w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Collegium Civitas. Autor wielu książek: Czy istnieje świadomość (1993), Umysł jako osobisty model świata (1999), Krzywda i zadośćuczynienie (2003), Doświadczenie i pojęcie (2006), O istocie pojęć (2007), Powinność i samowiedza (2013),Aporie samowiedzy (2014) oraz podręczników: Edukacja filozoficzna dla klasy I gimnazjum (współautorstwo, 2001), Edukacja filozoficzna dla klasy II gimnazjum (współautorstwo, 2003), Edukacja filozoficzna dla klasy III gimnazjum (2005).

 • dr Marek Pokropski (Instytut Filozofii UW) – filozof

Doktor filozofii, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół fenomenologii, filozofii umysłu i kognitywistyki (w szczególności koncepcja poznania ucieleśnionego).

 • prof. UW Jan Potkański (Wydział Polonistyki UW) – literaturoznawca

Profesor w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku na Wydziale Polonistyki UW, autor książek: Sobowtór. Różewicz a psychoanaliza Jacquesa Lacana i Melanii Klein, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Parabazy wpływu. Iwaszkiewicz – Bloom – Lacan, Epoka spojrzenia. Literatura i społeczeństwo nowego kapitalizmu.

 • dr Ryszard Praszkier

Adiunkt w Ośrodku Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; bada w świetle teorii złożoności zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych. Prowadził także badania procesu zmian pokojowych w kraju Basków oraz właściwości sieci społecznych Solidarności podziemnej. Ostatnio bada style zarządzania wzmacniające procesy oddolne. Profesor w europejskim Institute for Social & European Studies (ISES), Węgry i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa. Były szef szkolenia międzynarodowego personelu organizacji „Ashoka, Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, działającej w ponad 80 krajach. Założyciel polskiej Ashoki. Specjalizuje się zarówno w teorii jak i praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej; pracował z innowatorami społecznymi w Kanadzie, Ugandzie, Nepalu, USA, Pakistanie, Bangladeshu, Burkina Faso, Senegalu, Indiach, Egipcie, Nigerii, Tajlandii, Niemczech, Meksyku, Europie Centralnej i Indonezji. Specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Autor i współautor ponad 30 publikacji, m.in. współautor amerykańskiej książki akademickiej wydanej przez Cambridge University Press Social Entrepreneurship: Theory and Practice (przetłumaczonej i wydanej w Polsce przez Wolters Kluwer, II wydanie we wrześniu 2015) oraz autor artykułów „Empathy, Mirror Neurons and SYNC” (Mind & Society, Springer) czy „Empowering Leadership: Embracing Endogenous Dynamics” (Journal of Positive Management).

 • dr Paulina Prus – filozof

Absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ( 2014). Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w styczniu b. r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Świat wypalony w glinie. Archetypy i symbole w życiu i twórczości Stanisława Zagajewskiego. Pracuje naukowo głównie w paradygmacie psychologii analitycznej C. G. Junga. Wiedzę z zakresu podstaw psychologii oraz szczegółowych zagadnień psychologii analitycznej rozwijała uczestnicząc w międzynarodowym kursie: The Course of Analytycal Psychology (w latach 2010 – 2013) organizowanym przez International Association for Analytical Psychology. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej ( 2011 – 2013). Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje pogranicze geniuszu i obłąkania – bada biografie wybitnych jednostek, u których geniusz idzie w parze z dysfunkcjami społecznymi i psychicznymi. 

 • prof. APS dr hab. Grzegorz Pyszczek (Akademia Pedagogiki Specjalnej) – socjolog kultury

Socjolog kultury, filozof, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autor książki Nadnormalność jako zjawisko społeczne: wokół klasycznej koncepcji Floriana Znanieckiego (2013).

 • mgr Brygida Pytkowska-Kapulkin – filozof

Absolwentka filozofii. Współautorka programu edukacyjnego „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą”. Przez wiele lat wykładała filozofię na Politechnice Warszawskiej. Obecnie pisze doktorat na temat myśli francuskiego psychiatry i filozofa Henri Eya.

Autorka artykułu „Pamięć a bycie świadomym w ujęciu Henri Eya”.

 • dr hab. Halina Rarot (Politechnika Lubelska) – filozof kultury

Prof. Politechniki Lubelskiej, filozof kultury, zwłaszcza kultury rosyjskiej i tłumacz tekstów filozoficznych współczesnych myślicieli krajów Europy Środkowej i Rosji. Od 2013 r. zatrudniona w Katedrze Metod i Technik Nauczania Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Tutaj wykłada psychologię i przedmioty humanistyczno-społeczne. Zajmuje się teraz zagadnieniami kultury i edukacji wizualnej. Zorganizowała I Międzynarodową Konferencję poświęconą tym zagadnieniom pod tytułem ”Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej”(Kazimierz Dolny, 22 września 2014). Zorganizowała też dla całej Politechniki trzy edycje warsztatów z psychoedukacji i profilaktyki uzależnień (październik, listopad, grudzień 2014).

Publikacje książkowe: Filozofia moralna Michaiła Bachtina (Lublin 2002), Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia i współczesność filozoficzno-religijnego przezwyciężania nihilizmu (Lublin 2011), Filozofia miasta Kijowa (Lublin 2014); Współredagowanie książek: Tęsknota w kulturze (Lublin 2009), Visual Thinking – Visual Culture – Visual pedagogy (Lublin 2014). Organizacja konferencji naukowej: „Przestrzenie kultury i edukacji wizualnej” (wrzesień 2014 roku).

 • mgr Maria Reimann (Uniwersytet Amsterdamski) – antropolożka

Antropolożka, badaczka, pisze doktorat na Uniwersytecie Amsterdamskim. W pracy naukowej interesuje się rodziną i tym, jak ludzie układają sobie bliskie relacje i jak o tym mówią. W przeszłości pracowała z dziećmi jako nauczycielka angielskiego i stażystka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji „Dzieci Niczyje”. Ma ośmioletniego syna.​

 • prof. dr hab. Zofia Rosińska (Instytut Filozofii UW) – filozof

Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i kierownik Zakładu Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Główne zainteresowania: filozofia kultury i filozofia człowieka. Prowadzi seminaria i wykłady monograficzne z pogranicza filozofii kultury, estetyki, psychologii głębi. W latach 1989–1993 Visiting Profesor of Philosophy w St. Lawrence University (Canton, USA). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, honorowy członek Rady Naukowej kwartalnika „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”.

Autorka książek: Kierunki współczesnej psychologii. Ich geneza i rozwój (1972; 1984; 1987), Jung (1982), Psychoanalityczne myślenie o sztuce (1985), Freud (1993; 2002), Blaustein. Koncepcja odbioru mediów (2001), Ruch myśli (2012). Współautorka podręcznika Psychoterapia. Pogranicza (2012). Autorka wielu rozpraw, artykułów i esejów. Publikuje w „Przeglądzie Filozoficznym”,„Kronosie” i „ALBO albo”. Redaktor naukowy prac zbiorowych, m.in. Religia i wartości (1990), Psychoterapia i kultura (1997), Przekraczanie estetyki (2003), Pamięć w filozofii XX wieku (2006), Freud i nowoczesność (2008).

 • dr Andrzej Różycki – artysta

Polski reżyser filmowy, fotograf, artysta współczesny, artysta multimedialny, scenarzysta, teoretyk sztuki.

 • Bea Rutkowska

Historyczka, redaktorka i tłumaczka książek, life coach. Współorganizatorka VI Otwartego Seminarium Filozoficzno-Psychiatrycznego pt. „Sztuka / the ART”.

 • dr Marcin Rychter (Instytut Filozofii UW) – filozof

Filozof, tłumacz, adiunkt w Instytucie Filozofii UW, członek redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”.

 • mgr Justyna Rynkiewicz (Instytut Filozofii UMCS) – filozof i psycholog

Absolwentka psychologii oraz filozofii UMCS. Doktorantka Instytutu Filozofii UMCS zajmuje się tematyką podmiotowości w filozofii egzystencjalnej i filozofii dialogu. Kotrener grupy wsparcia w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej. Prowadzący Grupy socjoterapeutycznej w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie.

 • dr Tomasz Rokosz (Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej UPH w Siedlcach) – kulturoznawca

Polonista, kulturoznawca, muzyk. Adiunkt w Pracowni Kultury Podlasia i Badań Regionalnych Zakładu Komparatystyki Literackiej, Lingwistycznej i Kulturowej w Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzował się na UMCS w 2005 r. (promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Jerzy Bartmiński). Absolwent Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz IOV (International Organization of Folk Art). Jest autorem monografii Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, tomu materiałów terenowych Studium harmonii polskiej. Materiały źródłowe oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji. Drukował m. in. w „Literaturze Ludowej”, „Czasie Kultury”, „Akcencie”, „Kresach”, „Twórczości Ludowej”, „Obyczajach” i wielu tomach zbiorowych. Od kilkunastu lat prowadzi terenowe badania etnolingwistyczne, etnomuzykologiczne i kulturoznawcze, między innymi w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, w Bułgarii. Jest czynnym muzykiem – nagrał wspólnie z kolegami dwie płyty (brał udział w kilku innych sesjach i tzw. „wydawnictwach składankowych”). Płyta pt. Się Gra (Wydawnictwo MTJ, 1999, nr katalogowy 10100), zarejestrowana w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie uzyskała najwyższe wyróżnienie w rozpatrywanej kategorii – Folkowy Fonogram Roku 2000. Uczestniczył w wielu koncertach w kraju i za granicą (przykładem jest udział w Festiwalu Europejskiej Unii Radiowej w Słowenii – jako reprezentant II Programu Polskiego Radia). Brał udział jako aktor i muzyk w spektaklach teatralnych, reżyserował monodramy, komponuje, jest autorem kilkudziesięciu autorskich piosenek. Zainteresowania naukowe: przetworzenia i modyfikacje tradycyjnego folkloru, badania komparatystyczne na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, badania nad wierszowanymi gatunkami folkloru i obrzędowością doroczną, ludowa muzyka wokalna i instrumentalna, problemy współczesnej kultury. Zainteresowania pozanaukowe: górskie wyprawy, fotografia, astronomia.

 • dr n. med. hab. Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – lekarz

Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Czł‚owieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, lekarz medycyny. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (1994) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1999). Rozprawa doktorska: Problem stosowalności kategorii style myś›lenia do badania historii idei medycznych (UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii, 1999); Specjalista chorób wewnętrznych; autor artykułów z zakresu filozofii medycyny, etyki medycznej i bioetyki. Prowadzi badania dotyczące kontekstów definiowania chorób, Polskiej Szkoł‚y Filozofii Medycyny, psychologicznych uwarunkowań„ postrzegania zdrowia i choroby oraz wkł‚adu lekarzy żydowskich do rozwoju polskiej myś›li filozoficzno-medycznej. Autor astheneologicznej koncepcji zdrowia i choroby.

 • mgr Bartosz Samitowski – terapeuta

Certyfikowany analityk jungowski, psychoterapeuta, antropolog kulturowy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek indywidualny Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, wiceprzewodniczący Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej.

 • dr Piotr Schollenberger (Instytut Filozofii UW) – filozof

Adiunkt w Zakładzie Estetyki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się fenomenologią i tradycją estetyki fenomenologicznej, a także teorią sztuki. Publikował w „Sztuce i Filozofii”, „Kontekstach”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”. Autor książki Granice poznania doświadczenia estetycznego (Wydawnictwo Semper, w przygotowaniu), współredaktor – wraz z Iwoną Lorenc i Mateuszem Salwą: Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/zastosowania/konteksty (IFiS PAN, Warszawa 2012). Razem z Moniką Murawską opracował tłumaczenie książki Jeana-François Lyotarda Co malować? Adami, Arakawa, Buren.

 • mgr Paweł Seroka (Wydział Pedagogiki i Nauk o Polityce WNS UG) – terapeuta

Pedagog, psychoterapeuta prowadzący prywatną praktykę w nurcie humanistycznym oraz specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia pracujący w ośrodku profilaktyki i terapii uzależnień w Gdyni. Absolwent Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz 4-letniej szkoły psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej INTRA. Specjalizuje się w pracy psychoterapeutycznej z rodzinami osób uzależnionych oraz osobami wchodzącymi w dorosłość. Aktualnie student drugiego roku studiów doktoranckich z Pedagogiki i Nauk o Polityce Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień tożsamości osób z syndromem DDA, edukacyjnych aspektów psychoterapii oraz psychologizacji życia społecznego.

 • mgr Katarzyna Skalska (Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS)

Pedagog, doradca zawodowy i coache, trenerka w problematyce związanej z niepełnosprawnością. Doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Koordynatorka Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych realizująca w praktyce wyzwania edukacji włączającej na poziomie szkoły wyższej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół autonomii osób z niepełnosprawnością i edukacji. Członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współtwórczyni projektu „Przyjazny Uniwersytet” oraz zaangażowana w organizację konferencji „Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych”.​

 • mgr Monika Sowicka – terapeuta

Jest psychologiem klinicznym, absolwentką UW. Praktykę terapeutyczną rozpoczęła w 1976 roku. Prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych, które cierpią z powodu: depresji, lęku, przeżytych traum, problemów w rodzinie, rozterek egzystencjalnych. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską, interwencje kryzysowe. Pracuje w podejściu humanistycznym włączając doświadczenie innych szkół terapeutycznych.

Psychoterapię rozumiem jako drogę pacjenta, na której spotyka się on z cierpieniem, swoją przeszłością, świadomością, bólem egzystencjalnym…Towarzyszę mu na tej drodze wybiera siebie.

 • dr Monika Stasiuk (Instytut Filozofii UW) – filozof

Absolwentka filozofii oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła także Beijing Language and Culture University (specjalność – język chiński). Obecnie doktorantka w Zakładzie Filozofii Kultury IF UW. Doktoryzowała się na podstawie rozprawy na temat filozoficznych uwarunkowań psychiatrii egzystencjalnej. Podróżniczka, członek założyciel Stowarzyszenia Podróżników CROTOS, ma za sobą wiele wypraw rowerowych, w tym trwającą pół roku Olimpijską Wyprawę Jedwabnym Szlakiem z Grecji do Chin (Olimpia – Pekin 2008). 

Autorka (razem z Tomaszem Baranem) książek: Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej (DIFIN, Warszawa, 2013) oraz Na krawędzi. Między psychozą a filozofią (DIFIN, 2015).

 • mgr Tomasz Stawiszyński

Absolwent Instytutu Filozofii UW, eseista, publicysta. W latach 2006-2010 prowadził w TVP Kultura „Studio Alternatywne” i współprowadził „Czytelnię”. Był m.in. redaktorem działu kultura w Dzienniku oraz szefem działu krajowego i działu publicystyki w Newsweeku. W Polskim Radiu RDC prowadził autorską audycję „Niedziela Filozofów czyli potyczki z życiem” (2013-2016). Artykuły, wywiady i opowiadania publikował w wielu pismach i gazetach. Autor książki Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii (2013). Aktualnie redaktor w Radiu TOK FM, gdzie prowadzi m.in. autorskie programy „Kwadrans filozofa” i „Godzina filozofów”. Wciąż ma nadzieję, że jednak ukończy pracę doktorską o filozoficznym rozumieniu pojęcia zaburzeń psychicznych.

Autor książki Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psychoterapii (2013).

 • red. Katarzyna Szczerbowska – dziennikarka

Dziennikarka z szesnastoletnim stażem. Jest redaktorem serwisu internetowego i serwisów społecznościowych programu „Żyjmy z Głową. Zdrowie psychiczne Polaków”, utworzonego i koordynowanego przez zespół miesięcznika Moda na Zdrowie. Opublikowała serię artykułów poświęconych zdrowiu psychicznemu w portalu gazeta.pl. Zawodowo związana z Wydawnictwem Te-jot gdzie jest redaktorem w miesięczniku Weranda Country. Publikuje m.in. w Plusie Minusie Rzeczpospolita, miesięczniku Moda na Zdrowie, Dbam o zdrowie, Skarb, miesięczniku Wróżka. Ma za sobą epizody kryzysu psychicznego. Studiowała na Wydziale Filologii Polskiej UW, specjalizacja kulturoznawstwo. Absolwentka Akademii Teatralnej przy Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Osiągnięcia: wydanie debiutanckiej książki historycznej „Tajemnice dynastii Piastów”, wyd. Ringier Axel Springer Polska, 2014 r., rola kobiety z oknem w „Umarłej Klasie” wg Tadeusza Kantora w reżyserii Krzysztofa Miklaszewskiego (spektakl Akademii Teatralnej w Gardzienicach). Rzecznik prasowy I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Zainteresowania: antropologia kultury, himalaizm, psychologia, indyjskie sztuki walki

 • dr Piotr Szczukiewicz (Instytut Psychologii UMCS) – terapeuta, psycholog

Doktor psychologii, zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz terapią rodzin i małżeństw w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie, prowadzi praktykę prywatną w ramach Ośrodka „Inigo”, jest wykładowcą z zakresu psychologii uzależnień, pomocy psychologicznej i psychoterapii w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie oraz w Szkole Psychoterapii Uzależnień CEDR. Interesuje się zastosowaniem psychologii egzystencjalnej i logoterapii w pomaganiu osobom uzależnionym i współuzależnionym. Jest autorem książek „Rozwój psychospołeczny i tożsamość” oraz „O pomaganiu i psychoterapeutach”.

 • mgr Anna Szymańska (BON UW)

Z-ca kierownika Biura ds Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • dr Bogna Szymkiewicz (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) – terapeuta

Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research Society of Process Oriented Psychology w Zurychu oraz certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczy psychologii zorientowanej na proces w ramach Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu, a także prowadzi warsztaty szkoleniowe i rozwojowe (również we Włoszech, USA, Austrii, Niemczech i Izraelu).

Jest autorką i współredaktorką książek: Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy (Eneteia, 2016), Psychologia procesu. Teoria i praktyka (red., 2013), Deeper into the Soul. Beyond Dementia and Alzheimer`s toward Forgetfulness Care (2008), Zranione stany świadomości. O bólu, złości i nieświadomym używaniu siły w relacjach (2006), Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce (2003).

 • dr Piotr Stankiewicz (Instytut Filozofii UW) – filozof

Doktor filozofii, autor m.in. Sztuki życia według stoików (WAB, 2014) i administrator portalu „Sztuka życia według stoików” na Facebooku. Stara się być współczesnym stoikiem, pokazywać aktualność etyki stoickiej, wykorzystywać jej język do opisu współczesnego świata. Związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, poza stoicyzmem pisze też inne rzeczy, starając się zachować przy tym spójność intelektualną.

 • dr n. med. Tomasz Szafrański

Specjalista psychiatra. W latach 1994-2012 pracował w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma „Psychiatra. Czasopismo dla praktyków”. Prowadzi praktykę prywatną w Warszawie.

 • dr Jakub Tercz (OSFP, UW) – filozof

Prezes Zarządu Fundacji OSF-P. Prezes Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Laureat Nagrody Rektora UG za rok 2009/10. Uczestnik licznych konferencji filozoficznych krajowych i zagranicznych. Publikował m.in. w „Kronosie”, „Postępach psychiatrii i neurologii” i „Praktyce Teoretycznej” oraz na portalu filozoficznym „Machina myśli”.

 • dr Monika Tarnowska (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA) – psycholog

Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii w 2009 r. (na Uniwersytecie Warszawskim). Ukończyła podyplomowy staż psychoterapeutyczny oraz czteroletnią humanistyczną szkołę psychoterapii. Pracuje jako psychoterapeutka w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS. Ponadto wykłada na Uniwersytecie SWPS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół uwarunkowań rozwoju umiejętności mentalizacji u dzieci oraz rozwoju kompetencji diagnostycznych u studentów psychologii klinicznej.

 • prof. dr hab. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii) – psychiatra

Lekarz, specjalista psychiatra, profesor nauk medycznych, kieruje jedną z klinik psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, autor szeregu publikacji i wystąpień na temat osobowych i społecznych aspektów chorób psychicznych, kierownik projektów badawczych w tej dziedzinie, redaktor kwartalnika „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, przewodniczący Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współredaktor Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Autor książek: Między przyswajaniem a oddalaniem. Postawy chorych wobec przeżywanych zaburzeń schizofrenicznych (1986); Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy (1998). Redaktor książek: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii (2010), Psychiatria. T. 2, Psychiatria kliniczna (2011), Psychiatria. T. 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne (2012), Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce (2014).

 • dr n. med. Henryk Welcz (UM w Lublinie) – psychiatra

Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od wielu lat zajmuje się terapią zaburzeń nerwicowych i afektywnych, psychoedukacją w tych chorobach. W działalności naukowej badam sztukę osób z zaburzeniami psychicznymi i zmienione stany świadomości.

 • dr Małgorzata Widomska – artystka malarka

W roku 2013 uzyskała stopień doktora na ASP w Krakowie. W latach 1998 -2003 studiowała malarstwo na ASP w Gdańsku. Obecnie prowadzi pracownię rysunku w Instytucie Edukacji Artystycznej przy APS oraz uczy w L.O im. Batorego i L.O im. Sobieskiego w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i instalacją malarską. W swoich projektach zazwyczaj łączy środki wyrazu. Często wraca do zagadnienie doświadczenia pierwotnego i estetyki rozumianej, jako forma jego trwania. Porusza się pomiędzy abstrakcją, realizmem i ekspresjonizmem traktując tą zmienność stylistyczną, jako integralną część wypowiedzi. W procesach redukcji i dekonstrukcji formy porządkuje wątki autobiograficzne.

http://widomska.com/o-mnie/

 • dr Anna Witeska-Młynarczyk (Instytut  Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM) – antropolożka społeczna

Jest antropologiem społecznym, adiunktem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościnnie z trzyletnim grantem Fuga przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki czerpię z doświadczenia i wiedzy Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Badań nad Dzieciństwem na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej studiowałam specyfikę polskiej pamięci okresu komunizmu w ramach studiów doktoranckich na University College London, na wydziale Antropologii. Wyszła z tego monografia/etnografia Evoking Polish Memory: State, Self and the Communist Past in Transition. Studiowałam też interdyscyplinarnie, choć zawsze wokół antropologii, na Sabanci University w Istambule oraz na Central European University w Budapeszcie. Obecnie najmocniej interesuję się antropologią medyczną, a w szczególności psychiatrią dzieci i młodzieży oraz praktyką uważności (mindfulness).

 • dr Adam Workowski (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego JP II) – teolog

Pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. (adam.workowski@upjp2.edu.pl). Prowadził wykłady monograficzne z filozoficznej psychopatologii. Pracuje nad książką o „zagubieniu samego siebie” w działaniu, emocjach i samopoznaniu. Inspiracją filozoficzną są dla niego stoicy, Sartre, Kierkegaard oraz filozofowie analityczni. Ostatnio pisał o samopoznaniu, paradoksach zaufania, gniewie moralnym i o mistyce w fenomenologii.

 • dr n. med. Michał Wroniszewski (Fundacja Synapsis) – psychiatra

polski psychiatra, społecznik, działacz opozycji w okresie PRL. Prezes zarządu Fundacji Synapsis. W 1974 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, w 1981 uzyskał specjalizację w zakresie psychiatrii. Do 1989 pracował w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Nerwic oraz w osiedlowych ośrodkach zdrowia psychicznego Synapsis, w tym jako kierownik stołecznych ośrodków Synapsis. W 1989 był jednym z dwóch fundatorów Fundacji na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych „Synapsis”, pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a w 1994 stanął na czele zarządu tej organizacji[4]. W jej ramach prowadzi aktywną działalność na rzecz osób specjalnej troski, wprowadzając nowe podejście do leczenia dzieci autystycznych i upośledzonych dzieci oraz wspierania ich rodzin. W 1995 stał się jednym z pierwszych polskich członków Ashoki, międzynarodowej organizacji skupiającej innowatorów społecznych.

Jest autorem publikacji popularyzatorskich, m.in. poradnika Skutecznie i profesjonalnie: poradnik dla organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i dorosłych z autyzmem i nie tylko (napisanego wraz z Anną Rajner i wydanego w 2002). W 2012 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • prof. dr hab. Szymon Wróbel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Artes Liberales) – filozof

Szymon Wróbel jest profesorem filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW. Wróbel opublikował siedem książek i (zbyt) wiele artykułów w czasopismach naukowych. Książki (w języku polskim): Ćwiczenia z przyjaźni, Kraków: Universitas 2012; Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu, Warszawa: PWN 2010; Szkoła jako fikcja i inne eseje z filozofii edukacji [z Radosławem Nawrockim], Poznań-Kalisz: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010; Granice polityczności [z Pawłem Dyblem] Warszawa: Aletheia 2008; Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002; Galaktyki, biblioteki, popioły, Kraków: Universitas 2001; Odkrycie nieświadomości, Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997 (wznowienie: Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012). Ostatnia jego książka zatytułowana Deferring the Self właśnie została opublikowana po angielsku przez wydawnictwo Peter Lang Verlag.

 • dr n. med. Jerzy Zadęcki – psychiatra

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie (1964), doktor nauk medycznych (1973). Rozprawę doktorską Zaburzenia życia uczuciowego we wczesnej schizofrenii przygotował pod opieką Profesora Antoniego Kępińskiego i na jej podstawie wydał książkę Ja we wczesnej schizofrenii (2015). Adiunkt Kliniki Psychiatrycznej, a od 1975 roku kierownik Programu Leczenia Wczesnej Schizofrenii, wokół którego skupił wielodyscyplinarny zespół. W 1986 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął pracę w Loyola University Medical Center, Department of Psychiatry (1991-2014). W 1995 roku objął stanowisko dyrektora sekcji leczenia zespołu pourazowego w szpitalu federalnym (Edward Hines Jr., Veteran Administration). W listopadzie 2014 roku powrócił do Polski i podjął współpracę z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

 • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Instytut Filozofii UW) – bioetyk

Magister filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje pracę doktorską pt. „Zjawisko niekompetencji pacjentów psychiatrycznych, a podejmowanie decyzji terapeutycznych – perspektywa bioetyczna” pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Łukowa i dr Joanny Rożyńskiej. Interesuje się filozofią medycyny, bioetyką, neuroetyką, filozofią psychiatrii i filozofią umysłu. Również tłumacz tekstów filozoficznych i technicznych. Interesuje się również naukowo problematyką zarządzania uczelniami wyższymi.​

 • lek. med. Urszula Zaniewska-Chłopik – psychiatra

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, staż specjalizacyjny z psychiatrii w ramach rezydentury odbyła w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim, ukończyła kurs terapii poznawczo – behawioralnej (CBT), certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego posiada doświadczenie w pracy w Poradni Odwykowej (praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi), członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, szczególne zainteresowania: leczenie zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych, duże doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego. W poradni In-Altum pracuje jako lekarz, specjalista psychiatra.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close