Misja

Misja Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

U podstaw misji OSFP znajduje się przekonanie, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka. Dlatego konieczna jest integracja nauk o zdrowiu z naukami humanistycznymi, psychiatrii z filozofią oraz współpraca specjalistów ponad paradygmatycznymi podziałami.

Od połowy 2017 roku (od 2015 jako grupa nieformalna) prowadzimy działania psychoedukacyjne poprzez organizację konferencji, warsztatów i debat. Obejmujemy patronatem ważne publikacje, działania i inicjatywy zgodne z naszą misją. Zorganizowaliśmy 8 flagowych konferencji z cyklu Otwartych Seminariów Filozoficzno Psychiatrycznych (6 w Warszawie, 2 w Lublinie).

Byliśmy gospodarzem i głównym organizatorem 21. Konferencji Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej „Eksperci w obszarze Zdrowia Psychicznego” (INPP 2019), która odbyła się w Warszawie w dniach 22-24 października 2019 roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorem wydarzenia był także Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Konferencja została objęta patronatem Towarzystwa Psychiatrycznego, Ministra Zdrowia RP, Rzecznika Praw Pacjenta Obywatelskich oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Od początku obejmujemy patronatem lubelski cykl psychoedukacyjnych projekcji filmowych połączonych z dyskusjami „Psychokino” organizowany przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS i Wydział Filozofii i Socjologii UMCS we współpracy z Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”.

Od połowy 2018 roku prowadzimy Teatr Kryzys osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Wyprodukował dwie premiery sceniczne (autorski „Protest” i opartą na powieści Josepha Conrada „Smugę cienia”) oraz słuchowisko „Przemiana Salon”. Grupa działa przy Domu Kultury Stokłosy na warszawskim Ursynowie.

Działania kierujemy zarówno do ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym (psychiatrów, terapeutów, psychologów, działaczy środowiskowych, pracowników socjalnych, pielęgniarek, asystentów zdrowienia), humanistów zainteresowanych jego aspektami etycznymi, antropologicznymi i filozoficznymi, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliskich i rodzin, a także wszystkich, którzy chcą pogłębić rozumienie siebie i świata. Uwagę zwracamy także na społeczności akademickie.

Nasze cele są zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wytycznymi europejskim (dowiedz się więcej >>), których istotę stanowi nakierowanie usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Realizujemy projekt „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG w formalnym partnerstwie z Pracownią Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz nieformalnym z Wydziałem Filozofii i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach projektu m.in. szkolimy studentów kierunków medycznych z filozoficznych aspektów nauk o zdrowiu oraz przygotowujemy ich do pracy w interdyscyplinarnych zespołach wymaganej w Centrach Zdrowia Psychicznego.

Współpracujemy także m.in. z: Międzynarodową Siecią Filozoficzno-Psychiatryczną, Kongresem Zdrowia Psychicznego, Fundacją eFkropka, Warszawskim Domem pod Fontanną oraz „Psychiatrą. Pismem dla Praktyków”. Angażujemy i łączymy doskonałych ekspertów i wspaniałych ludzi, aby swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczestnikami organizowanych przez nas wydarzeń.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close