Misja

Misja Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

U podstaw misji OSFP znajduje się przekonanie, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka. Dlatego konieczna jest integracja nauk o zdrowiu z naukami humanistycznymi, psychiatrii z filozofią oraz współpraca specjalistów ponad paradygmatycznymi podziałami.

Od połowy 2017 roku (a wcześniej, jako grupa nieformalna, od początku roku 2015) prowadzimy działania psychoedukacyjne poprzez organizację konferencji, warsztatów i debat. Obejmujemy patronatem ważne publikacje, działania i inicjatywy zgodne z naszą misją. W 2019 roku

Od połowy 2018 roku prowadzimy Teatr Kryzys osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Grupa działa przy Domu Kultury Stokłosy na warszawskim Ursynowie.

Działania kierujemy zarówno do ekspertów zajmujących się zdrowiem psychicznym (psychiatrów, terapeutów), humanistów zainteresowanych jego aspektami etycznymi, antropologicznymi i filozoficznymi, osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliskich i rodzin, a także wszystkich, którzy chcą pogłębić rozumienie siebie i świata.

Nasze cele są zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wytycznymi europejskim (dowiedz się więcej >>), których istotę stanowi nakierowanie usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami, m.in. Międzynarodową Siecią Filozoficzno-Psychiatryczną, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem UMCS w Lublinie, Kongresem Zdrowia Psychicznego, fundacją eF Kropka, Warszawskim Domem pod Fontanną. Z tych i wielu innych miejsc angażujemy doskonałych ekspertów i wspaniałych ludzi, aby swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczestnikami organizowanych przez nas wydarzeń.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close