Misja

Misja Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

U podstaw misji OSF-P znajduje się przekonanie, że zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria nie są sprawą rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a pacjentami, ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę człowieka.

Nasze cele są zgodne z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz wytycznymi europejskim (dowiedz się więcej >>), których istotę stanowi nakierowanie usług na pacjenta oraz zapewnienie świadczeń gwarantujących poszanowanie człowieczeństwa każdej osoby cierpiącej psychicznie poprzez wzmocnienie psychiatrii środowiskowej oraz destygmatyzację i psychoedukację prowadzące do zwiększania społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych.

Od połowy 2017 roku (a wcześniej, jako grupa nieformalna, od początku roku 2015) prowadzimy działania psychoedukacyjne poprzez organizację konferencji, warsztatów i debat skierowanych do osób doświadczających problemów psychicznych, ich rodzin i bliskich, praktyków (lekarzy-psychiatrów) oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zdrowia psychicznego i nauk humanistycznych, z uwzględnieniem debat europejskich i światowych.

Współpracujemy z licznymi instytucjami, m.in. Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem UMCS w Lublinie, Kongresem Zdrowia Psychicznego, fundacją eF Kropka, Warszawskim Domem pod Fontanną. Z tych i wielu innych miejsc angażujemy doskonałych ekspertów i wspaniałych ludzi, aby swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z uczestnikami organizowanych przez nas wydarzeń.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close