Zespół

jakub tercz

Jakub Tercz – koordynator grupy warszawskiej

doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik i instruktor Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń naukowych, artystycznych i popularyzatorskich uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.


andrzej_kapusta

Andrzej Kapusta – koordynator grupy lubelskiej

doktor habilitowany, z-ca prezesa Zarządu Fundacji OSFP, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).


fundacja_osfp_marcin_moskalewicz

Marcin Moskalewicz –  współpraca międzynarodowa

Marcin Moskalewicz, dr hab. w zakresie filozofii (IFiS PAN 2018), adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Fellow w The Oxford Research Center in the Humanities (TORCH), University of Oxford; w St. Catherine’s College w Oxfordzie prowadzi „Phenomenology and Mental Health Network”. Zajmuje się psychopatologią fenomenologiczną, w szczególności kwestiami związanymi z temporalnością doświadczenia. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijksuniversiteit Groningen. W 2009 obronił Europejski Doktorat z filozofii historii (summa cum laude). W ostatnich latach EURIAS Fellow na ETH w Zurychu (2015), Fulbright Scholar na Texas A&M University (2016), Marie Curie Fellow na Faculty of Philosophy, University of Oxford oraz Senior Fellow w Christ Church College (2016-2017). Laureat Nagrody Premiera RP (2010). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego; członek Rady Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Wydał m.in. „Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt” (Toruń 2013, seria Monografie FNP); „Understanding Central Europe” (Routledge 2018; red. z W. Przybylskim), „Jewish Medicine in Central Eastern Europe” (Springer 2018, red.).


katarzyna_parzuchowska

Katarzyna Parzuchowska – kierownik artystyczna Teatru Kryzys

Pomysłodawczyni i inicjatorka działań teatralnych Fundacji OSFP skierowanych dla osób z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego. Z Fundacją związana od 2016 roku, była m.in. sekretarzem konferencji IV OSFP „Relacje” (2016) i VI OSFP „Sztuka” (2018) oraz współorganizatorką 21. Konferencji Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (2019). Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek Literaturoznawstwo). Aktorka Teatru Mamrot ze Złocieńca (1998-2009). PR Manager i Koordynator Projektów w Fundacji Spełnionych Marzeń (od 2018). Publicystka i dziennikarka. Współpracowała m.in. z „Rzeczpospolitą”, pismem Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Kongresem Zdrowia Psychicznego Psychicznego. Publikowała także m.in. w „Postępach Psychiatrii i Neurologii” oraz magazynie „Integracja”. Prowadzi blogi: Pardon, tu Teatr >> oraz Blog o schizofrenii>>.

Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Inicjatorka grupy integracyjnej dla osób po kryzysie psychicznym oraz jako Edukatorka prowadząca warsztaty antystygmatyzacyjne z Fundacją eFkropka (stale od 2014). Aktywistka na rzecz osób chorujących psychicznie, występowała m.in w sesji plenarnej II Kongresu Zdrowia Psychicznego (2019). Laureatka plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2019” Programu Czwartego Polskiego Radia za działalność na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Twórczyni i koordynatorka projektu Standardów Opieki Psychiatrycznej (od 2017). Certyfikowany członek EX.CO (dyplom Ekspert przez Doświadczenie przyznawany przez Akademię Liderów Cogito w Krakowie). Dyplomowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, która w swojej pracy wykorzystuje narzędzia aktywne i dba o proces grupowy. W ramach projektu PO WER prowadzi dla m. st. Warszawy szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz „Warsztaty Zdrowienia” i „Szkolenia dla społeczności lokalnych”. Odbyła liczne kursy i warsztaty szkoleniowe, m.in. „Zasady prowadzenia grupy wsparcia”. Osoba w trakcie stałej superwizji.


agnieszka_brejwo

Agnieszka Brejwo – współpraca międzynarodowa

psycholog, psychoterapeutka. Zrealizowała dwukrotnie wraz z Andrzejem Kapustą dla studentów lubelskich uczelni warsztaty filozoficzno-fenomenologiczne „Bycie- w-świecie: laboratorium uważności i nawiązywania kontaktu” (Przyjazny Uniwersytet i V OSFP – 2016). Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Obecnie studiuje filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora. Aktualnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzi prywatną praktykę.


Działanie Fundacji OSF-P wspierają także:

  • Mira Marcinów

  • Grzegorz Michalik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close