Zespół

Jakub Tercz

Jakub Tercz – koordynator grupy warszawskiej

doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy.  Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń artystycznych uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.


andrzej_kapusta

Andrzej Kapusta – koordynator grupy lubelskiej

doktor habilitowany, z-ca prezesa Zarządu Fundacji OSFP, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i
kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).


fundacja_osfp_marcin_moskalewicz

Marcin Moskalewicz –  współpraca międzynarodowa

Marcin Moskalewicz, dr hab. w zakresie filozofii (IFiS PAN 2018), adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Fellow w The Oxford Research Center in the Humanities (TORCH), University of Oxford; w St. Catherine’s College w Oxfordzie prowadzi „Phenomenology and Mental Health Network”. Zajmuje się psychopatologią fenomenologiczną, w szczególności kwestiami związanymi z temporalnością doświadczenia. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijksuniversiteit Groningen. W 2009 obronił Europejski Doktorat z filozofii historii (summa cum laude). W ostatnich latach EURIAS Fellow na ETH w Zurychu (2015), Fulbright Scholar na Texas A&M University (2016), Marie Curie Fellow na Faculty of Philosophy, University of Oxford oraz Senior Fellow w Christ Church College (2016-2017). Laureat Nagrody Premiera RP (2010). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego; członek Rady Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Wydał m.in. „Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt” (Toruń 2013, seria Monografie FNP); „Understanding Central Europe” (Routledge 2018; red. z W. Przybylskim), „Jewish Medicine in Central Eastern Europe” (Springer 2018, red.).


katarzyna_parzuchowska

Katarzyna Parzuchowska – kierownik artystyczna Teatru Kryzys

z wykształcenia polonistka z zamiłowaniem do krótkich form literackich, zawodowo związana z Fundacją Spełnionych Marzeń, inicjatorka i twórczyni ankiety Standardy Opieki Psychiatrycznej, aktywistka także Fundacji OSF-P, przez ponad 8 lat działała w amatorskim ruchu teatralnym, od ponad dwóch lat blogerka teatralna Pardon, tu Teatr >>, inicjatorka projektu warsztatów teatralno-rozwojowych „Kim jestem?” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, prywatnie Ekspert przez doświadczenie.


agnieszka_brejwo

Agnieszka Brejwo – współpraca międzynarodowa

psycholog, psychoterapeutka. Zrealizowała dwukrotnie wraz z Andrzejem Kapustą dla studentów lubelskich uczelni warsztaty filozoficzno-fenomenologiczne „Bycie- w-świecie: laboratorium uważności i nawiązywania kontaktu” (Przyjazny Uniwersytet i V OSF-P – 2016 r.). Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Obecnie studiuje filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora. Aktualnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzi prywatną praktykę.


maryla

Maryla Boguszewska – fotograf

Galerie:

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Relacje” >>

VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Sztuka / the ART” >>


Działanie Fundacji OSF-P wspierają także:

  • Idka Brożek

  • Mira Marcinów

  • Grzegorz Michalik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close