Zespół

jakub tercz

Jakub Tercz – koordynator grupy warszawskiej

Doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik i instruktor Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń naukowych, artystycznych i popularyzatorskich uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.


andrzej_kapusta

Andrzej Kapusta – koordynator grupy lubelskiej

Doktor habilitowany z nauk o poznaniu i komunikacji społecznej (dyscyplina filozofia), Prof. UMCS, z-ca prezesa Zarządu Fundacji OSFP, kierownik grupy badawczej Wiedza ekspercka i procesy decyzyjne (WFiS UMCS) oraz cyklu Wiedza ekspercka i zdrowie psychiczne. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się oraz transformacji ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017. Inicjator i opiekun merytoryczny projektu „Przyjazny Uniwersytet (od 2013), w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010). Wkrótce ukarze się jego książka „Transformacja osobowa w ujęciu filozoficznym”.


aleksandra_hamny_osfp

Aleksandra Hamny – asystentka zarządu

Studentka psychologii na Trinity College Dublin, absolwentka International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), od 2017 roku wolontariuszka, aktualnie asystentka zarządu Fundacji OSFP.  Laureatka interdyscyplinarnego konkursu filozoficznego “W drodze ku mądrości” (2016) oraz finalistka XXX Olimpiady Filozoficznej (2018). Członkini zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019), VII OSFP pt. „Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof” (2018) oraz VIII OSFP pt. “Szpital” (2019). Wsparcie techniczne oraz merytoryczne Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Studentka programu International MetaMasters – Phenomenology and Values-based Clinical Care.


fundacja_osfp_marcin_moskalewicz

Marcin Moskalewicz – współpraca międzynarodowa

Dr hab. w zakresie filozofii (IFiS PAN 2018), adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Fellow w The Oxford Research Center in the Humanities (TORCH), University of Oxford; w St. Catherine’s College w Oxfordzie prowadzi „Phenomenology and Mental Health Network”. Zajmuje się psychopatologią fenomenologiczną, w szczególności kwestiami związanymi z temporalnością doświadczenia. Studiował na UAM w Poznaniu, University of California w Berkeley oraz Rijksuniversiteit Groningen. W 2009 obronił Europejski Doktorat z filozofii historii (summa cum laude). W ostatnich latach EURIAS Fellow na ETH w Zurychu (2015), Fulbright Scholar na Texas A&M University (2016), Marie Curie Fellow na Faculty of Philosophy, University of Oxford oraz Senior Fellow w Christ Church College (2016-2017). Laureat Nagrody Premiera RP (2010). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego; członek Rady Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego. Wydał m.in. „Totalitaryzm, Narracja, Tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt” (Toruń 2013, seria Monografie FNP); „Understanding Central Europe” (Routledge 2018; red. z W. Przybylskim), „Jewish Medicine in Central Eastern Europe” (Springer 2018, red.).


parzuchowska_osfp

Katarzyna Parzuchowska – trenerka

Na co dzień Trener i Specjalista ds. Komunikacji w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola. Pomysłodawczyni Teatru Kryzys, którym kieruje razem z Jakubem Terczem. W Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi grupę integracyjno-aktywizacyjną. Trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. W trakcie studiów podyplomowych z Arteterapii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kursu „Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu” w Centrum Łowicka.Twórczyni i koordynatorka projektu Standardów Opieki Psychiatrycznej (od 2017). Certyfikowany członek EX.CO (dyplom Ekspert przez Doświadczenie przyznawany przez Akademię Liderów Cogito w Krakowie). Laureatka plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2019” Programu Czwartego Polskiego Radia za działalność na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Aktorka Teatru Mamrot ze Złocieńca (1998-2009). Edukatorka prowadząca warsztaty antystygmatyzacyjne z Fundacją eFkropka (2014-2021). PR Manager i Koordynator Projektów w Fundacji Spełnionych Marzeń (2018-2020) oraz Koordynator Projektów w Fundacji eF Kropka (2020-2021). Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Prowadzi blogi: Pardon, tu Teatr >> oraz Blog o schizofrenii>>.


obraz

Agnieszka Brejwo

Psychoterapeutka, psycholog i trener. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Aktualnie realizuje w Finlandii dwuletnie międzynarodowe szkolenie dla trenerów i superwizorów podejścia terapeutycznego Otwarty Dialog.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz innych placówkach zajmujących się pomocą terapeutyczną. W ramach współpracy z OSFP pomagała w organizacji konferencji i projektów. Współpracuje z partnerskim cyklem Psychokino na Lubelszczyźnie.

Obecnie pracuje jako koordynator Psychiatrycznego Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz psychoterapeutka. Realizuje warsztaty dotyczące psychoterapii, fenomenologii i filozofii.


Działanie Fundacji OSF-P wspierają także:

  • Mira Marcinów

  • Grzegorz Michalik

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close