Zespół

Jakub Tercz

Jakub Tercz – koordynator grupy warszawskiej

doktor nauk humanistycznych, związany z Zakładem Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, z-ca skarbnika Stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, redaktor czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”, członek zespołu sterującego projektem realizowanego dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „«Domy pod Fontanną» – unikalna forma wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu”. Wykładał na Uniwersytecie Otwartym UW (2011-14) i Uniwersytecie Trzeciego Wieku (2012/13). Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej, w tym artykułów popularyzatorskich na portalu internetowym Machina Myśli. Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji. Współtwórca, razem z dr hab. Andrzejem Kapustą, warsztatów z Praktyki Opartej na Wartościach (eng. Values-based Practice).


andrzej_kapusta

Andrzej Kapusta – koordynator grupy lubelskiej

doktor habilitowany, Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i
kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).


katarzyna_parzuchowska

Katarzyna Parzuchowska – projekt teatralny, VII OSF-P

z wykształcenia polonistka z zamiłowaniem do krótkich form literackich, zawodowo związana z Fundacją Spełnionych Marzeń, aktywistka także Fundacji OSF-P, przez ponad 8 lat działała w amatorskim ruchu teatralnym, od ponad dwóch lat blogerka teatralna Pardon, tu Teatr >>, inicjatorka projektu warsztatów teatralno-rozwojowych „Kim jestem?” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, prywatnie Ekspert przez doświadczenie.


agnieszka_brejwo

Agnieszka Brejwo – projekt teatralny

psycholog, psychoterapeutka. Zrealizowała dwukrotnie wraz z Andrzejem Kapustą dla studentów lubelskich uczelni warsztaty filozoficzno-fenomenologiczne „Bycie- w-świecie: laboratorium uważności i nawiązywania kontaktu” (Przyjazny Uniwersytet i V OSF-P – 2016 r.). Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Obecnie studiuje filozofię w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii, Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego, Ośrodku leczenia uzależnień dla nastolatków i młodych dorosłych oraz Domu dla seniora. Aktualnie pracuje w Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego oraz prowadzi prywatną praktykę.


maryla

Maryla Boguszewska – fotograf

Galerie:

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Relacje” >>

VI Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Sztuka / the ART” >>


dominika_witkowska

Dominika Witkowska – projekt INPP 2019

magister filozofii i absolwentka historii sztuki na UW. Uczestniczy w Otwartych Seminariach Filozoficzno-Psychiatrycznych od początku ich istnienia. Absolwentka Dwuletniego Studium Instytutu Psychologii Procesu i studentka Programu Licencyjnego IPP w procesie certyfikacji do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Była pracowniczka a obecnie przyjaciel Warszawskiego Domu pod Fontanną – Domu-Klubu akredytowanego przez Clubhouse International, współprowadzonego przez osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Członkini Stowarzyszenia „Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego”.


Działanie Fundacji OSF-P wspierają także:

  • Idka Brożek

  • Katarzyna Laprus

  • Mira Marcinów

  • Grzegorz Michalik

  • Justyna Rynkiewicz

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close