VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL – Opłaty

szpital_baner

OTWARTE_SEMINARIUM-PARTNERZY

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji zgłoszenia referatu / postera przesłanego za pomocą formularza rejestracyjnego!

Bierne uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

 Wysokość opłaty
Opłata dla Słuchaczybrak opłaty
Standardowa opłata za referat*200 zł
Obniżona opłata za referat (studenci, doktoranci)*150 zł
Standardowa opłata za poster*100 zł
Obniżona opłata za poster (studenci, doktoranci)*75 zł

* Opłata konferencyjna zawiera poczęstunek lunchowy oraz zestaw konferencyjny (certyfikat, księga abstraktów, zestaw do notowania itp.)

Osoby, które otrzymały potwierdzenie przyjęcia wystąpienia prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej na konto:
Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne
37 1750 0012 0000 0000 3751 4284
BNP Paribas Bank Polska S.A.
tytuł wpłaty: „konferencja szpital [NAZWISKO]

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close