Katarzyna Parzuchowska

parzuchowska_osfp

Inicjatorka działań teatralnych Fundacji OSFP skierowanych do osób z doświadczeniem kryzysów zdrowia psychicznego, aktualnie instruktorka w Teatrze Kryzys. Aktualnie w trakcie arteterapeutycznych studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Z Fundacją OSFP związana od 2016 roku, była m.in. sekretarzem konferencji IV OSFP „Relacje” (2016) i VI OSFP „Sztuka” (2018) oraz współorganizatorką 21. Konferencji Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (2019). Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek Literaturoznawstwo). Aktorka Teatru Mamrot ze Złocieńca (1998-2009). PR Manager i Koordynator Projektów w Fundacji Spełnionych Marzeń (od 2018). Publicystka i dziennikarka. Współpracowała m.in. z „Rzeczpospolitą”, pismem Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Kongresem Zdrowia Psychicznego Psychicznego. Publikowała także m.in. w „Postępach Psychiatrii i Neurologii” oraz magazynie „Integracja”. Prowadzi blogi: Pardon, tu Teatr >> oraz Blog o schizofrenii>>.

Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Inicjatorka grupy integracyjnej dla osób po kryzysie psychicznym oraz jako Edukatorka prowadząca warsztaty antystygmatyzacyjne z Fundacją eFkropka (stale od 2014). Aktywistka na rzecz osób chorujących psychicznie, występowała m.in w sesji plenarnej II Kongresu Zdrowia Psychicznego (2019). Laureatka plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2019” Programu Czwartego Polskiego Radia za działalność na rzecz osób po kryzysach psychicznych. Twórczyni i koordynatorka projektu Standardów Opieki Psychiatrycznej (od 2017). Certyfikowany członek EX.CO (dyplom Ekspert przez Doświadczenie przyznawany przez Akademię Liderów Cogito w Krakowie). Dyplomowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, która w swojej pracy wykorzystuje narzędzia aktywne i dba o proces grupowy. W ramach projektu PO WER prowadzi dla m. st. Warszawy szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz „Warsztaty Zdrowienia” i „Szkolenia dla społeczności lokalnych”, a także grupę integracyjno-aktywizującą. Odbyła liczne kursy i warsztaty szkoleniowe, m.in. „Zasady prowadzenia grupy wsparcia”. Osoba w trakcie stałej superwizji.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close