VIII Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. SZPITAL – Partnerzy

szpital_PARTNERZY

OTWARTE_SEMINARIUM-PARTNERZY

Główny organizator

– Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Współorganizatorzy

– Instytut Filozofii UW
– Instytut Filozofii i Socjologii PAN
– Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
– Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Partnerzy

– Fundacja eF kropka
– Kongres Zdrowia Psychicznego
– Warszawski Dom pod Fontanną
– Instytut Psychiatrii i Neurologii
– Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
– Centrum Pomocy Psychologicznej UW
– Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Patroni medialni

– Magazyn psychologiczny „Charaktery”
– „Psychiatra. Czasopismo dla Praktyków”
– Radio TOK FM
– Res Publica Nowa

Czasopisma partnerskie

– „Etyka”
– „EIDOS. A Journal for Philosophy of Culture”

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close