Regulamin uczestnictwa w Warsztatach POW

„Praktyka Oparta na wartościach: jak zespołowo wspierać osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego”

 1. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne z siedzibą w Warszawie, NIP: 5213777956.
 2. Warsztaty stanowią część projektu „Filozofia psychiatrii – podstawa systemu ochrony zdrowia psychicznego”.
 3. Partnerem Fundacji OSFP w Projekcie jest `Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
  Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 5. Uczestniczyć w Warsztatach mogą osoby będące psychiatrami, psychoterapeutami, psychologami, pracownikami socjalnymi etc. oraz osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny;
 6. Warsztat trwa 8 godzin.
 7. Rozpatrywane będą zgłoszenia obejmujące wypełniony formularz rejestracyjny oraz list intencyjny. Przesłanie kompletnego zgłoszenia nie oznacza przyjęcia na Warsztaty.
 8. Zgodnie z wymogami Projektu warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest udział w anonimowym badaniu ankietowym.
 9. O przyjęciu decyduje Organizator.
 10. Uczestnikom Warsztatów przysługuje certyfikat.
 11. Kontakt z Organizatorem: fundacja@osfp.org.pl.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close