Jakub Tercz

jakub tercz

doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”. Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik i prowadzący zajęcia Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń artystycznych uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Kierownik organizacyjny Teatru Kryzys, w jego ramach prowadzący warsztaty razem z Katarzyną Parzuchowską. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close