Jakub Tercz

jakub tercz

doktor nauk humanistycznych, prezes Zarządu Fundacji OSFP, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Psychiatry and Philosophy, zespołu badawczego Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne (UMCS) oraz redakcji czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture” (2017-2021). Specjalista ds. Partnerstw Lokalnych Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Razem z Katarzyną Parzuchowską kierownik i instruktor Teatru Kryzys w Domu Kultury Stokłosy. Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną. Przewodniczący Zespołu organizacyjnego 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry (INPP 2019). Redaktor w wydawnictwie Eperons Ostrogi. Koordynator projektów (realizowanych m.in. dla: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy). Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji i wydarzeń naukowych, artystycznych i popularyzatorskich uwrażliwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close