Zarząd

Zarząd Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Fundacją kieruje dwuosobowy zarząd, bezpośrednio zaangażowany we wszystkie działania organizacji.


Jakub Tercz

Jakub Tercz – prezes zarządu

doktor nauk humanistycznych, związany z Zakładem Filozofii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, z-ca skarbnika Stowarzyszenia Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego, redaktor czasopisma „Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”, członek zespołu sterującego projektem realizowanego dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „«Domy pod Fontanną» – unikalna forma wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oparta na samopomocowym modelu Domu-Klubu”. Wykładał na Uniwersytecie Otwartym UW (2011-14) i Uniwersytecie Trzeciego Wieku (2012/13). Autor publikacji z zakresu filozofii psychiatrii, psychoanalizy oraz współczesnej humanistyki francuskiej, w tym artykułów popularyzatorskich na portalu internetowym Machina Myśli. Organizator i współorganizator licznych sympozjów, warsztatów i konferencji. Współtwórca, razem z dr hab. Andrzejem Kapustą, warsztatów z Praktyki Opartej na Wartościach (eng. Values-based Practice).


andrzej kapusta

Andrzej Kapusta – wiceprezes zarządu

doktor habilitowany, Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i
kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: „Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta” (2002) oraz „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii” (2010).

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close