Wolontariusze

Wolontariusze Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Działalność organizacji w dużej mierze opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy realizujących zadania merytoryczne oraz organizacyjne. Od roku 2015 do naszych działań w tym zakresie włączyło się około 20 osób. Dzięki uczestnictwu w zespole organizacji osoby te nabywają doświadczenie i wiedzę z obszaru nauk humanistycznych oraz najnowszych rozwiązań w opiece zdrowia psychicznego, a także zwiększają swoją świadomość i rozumienie siebie oraz innych, umożliwiając zarazem zdobycie tej wiedzy i doświadczenia uczestnikom naszych konferencji, sympozjów czy warsztatów. Wolontariusze Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne uczą się przy tym systematyczności, pracują w dobrej i transparentnej atmosferze, gdzie każdy może zaproponować swoje pomysły.

Aktualnie wolontaryjne prace na rzecz organizacji wykonują:

  • Mira Marcinów
  • Grzegorz Michalik
  • Justyna Rynkiewicz
  • Dominika Witkowska
  • Katarzyna Parzuchowska
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close