INPP 2019

INPP 2019 - first banner pl

21. Konferencja Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej: Eksperci i Reprezentacje w Obszarze Zdrowia Psychicznego

Switch to English >>

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne ma zaszczyt być gospodarzem 21. Konferencji Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej: Eksperci i Reprezentacje w obszarze Zdrowia Psychicznego, która odbędzie się w Warszawie na jesieni 2019 roku.

Zagadnienia takie, jak status ekspertów, ich wiedza, umiejętności i kompetencje, są przedmiotem dyskusji oraz badań. Szczególnie interesujące pytania dotyczą rozumienia tego, na czym polegają podejmowane przez pracowników systemu zdrowia ekspertyzy, ich wzajemne związki oraz stosunek do pacjentów i ich rodzin. Ważny obszar stanowi także społeczny obraz psychiatrów i psychoterapeutów, społeczno-polityczne aspekty reprezentowania pacjentów psychiatrycznych, percepcja psychiatrii jako dyscypliny i obraz zaburzeń psychicznych w sztuce i literaturze.

Inspiracją do udziału w konferencji (dla prelegentów i słuchaczy) mogą być także poniższe pytania:

  • Kim jest ekspert? Dlaczego potrzebujemy ekspertów? Jaki jest ich status? Jaką rolę odgrywają eksperci we współczesnych społeczeństwach? Jakie znaczenie mają społeczni reprezentanci? Kogo eksperci reprezentują i pod jakimi warunkami?
  • Jakie są związki pytań dotyczących ekspertów z obszarem zdrowia psychicznego, psychiatrii i psychoterapii? Jakie miejsce zajmują eksperci w kontekście systemu opieki zdrowia psychicznego i różnych nurtów psychiatrii i psychoterapii oraz psychiatrii środowiskowej oraz post-psychiatrii? Jak sytuacja ekspertów zmieniała się w historii i jaki rodzaj wiedzy przysługiwał naukom o zdrowiu psychicznym?
  • Jakie są społeczne reprezentacje choroby psychicznej, czym się od siebie różnią? Jakie są obrazy szaleństwa i psychiatrii w literaturze i sztuce (w filmie, malarstwie i teatrze)?
  • Na czym polega rozwój wiedzy i umiejętności eksperckich? Co to jest wiedza ekspercka i Praktyka Oparta na Wartościach (ang. Values-based Practice)? Jak te rozważania przekładają się na podejmowanie decyzji? Jak realizować etykę zawodową w systemie opieki zdrowia psychicznego? Jaka jest idea ekspertów przez doświadczenie?

Szczegółowa data konferencji oraz możliwość rejestracji zostanie udostępniona nie później niż we wrześniu 2019 roku.

Wszelkie pytania, w tym propozycje współpracy partnerskiej oraz z mediami, prosimy kierować na adres: inpp2019conference@gmail.com.

Zapraszamy także na stronę wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook >>.

Zespół Organizacyjny:

  • profesor Andrzej Kapusta
  • dr Jakub Tercz
  • mgr Agnieszka Brejwo

Rada Naukowa:

  • profesor Bill Fulford
  • profesor John Sadler
  • profesor Giovanni Stanghellini

By skontaktować się z nami drogą pocztową prosimy skorzystać z poniższego adresu umieszczając na liście dopisek “INPP 2019”:

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 3
02-797 Warszawa

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close