IX Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. HISTORIA I FUTUROLOGIA PSYCHIATRII

Termin: kwiecień/maj 2020 (2 dni) [PRZEŁOŻONE]
Miejsce: Warszawa

Pracujemy nad nowym terminem kolejnej konferencji z cyklu otwartych seminariów oraz rozważamy przeformułowanie tematu tak, aby odpowiadał na najbardziej bieżące problemy.

Wróć do strony na temat historii konferencji z cyklu Otwartych Seminariów-Filozoficzno-Psychiatrycznych >>

O temacie konferencji:

Historia psychiatrii jest częścią szerszego procesu kulturowo-społecznych przemian i naukowo-medycznych dociekań. Aby w pełni zrozumieć naturę zdrowia psychicznego oraz praktyk terapeutycznych warto prześledzić krytyczne, zapomniane, czasami wstydliwe momenty rozwoju psychiatrii. Historia psychiatrii jest historią społecznych wyobrażeń szaleństwa, administracyjno-prawnych rozwiązań, naukowych odkryć i terapeutycznych przełomów. Dzieje psychiatrii nie tylko obejmują jeden globalny całościowy proces, lecz również szereg lokalnych recepcji i transformacji. To historia różnych kultur terapeutycznych z ich wizją naukowości, systemów diagnozowania i strategii leczenia.

Rozumienie obszaru zdrowia psychicznego to również projektowanie wizji przyszłości – futurologia psychiatrii. Futurologia jest szczególnie mocno napędzana nadzieją na naukowy i farmakologiczny przełom, który pozwoli psychiatrii stać się integralną częścią praktyki medycznej. Futurologia to również wyobrażenie przyszłej społeczności terapeutycznej, która przezwycięży wszelkie uprzedzenia i stygmatyzmy dotyczące obrazu osoby chorującej i która pozwoli nam lepiej funkcjonować w złożonym świecie. To także refleksja nad wykorzystaniem najnowszych i przyszłych technologii. W końcu, futurologia psychiatrii powinna uwzględniać także niepokoje i zagrożenia jakie niesie jej rozwój oraz przemiany społeczno-polityczne. Prognozy wskazują na pojawienie się epidemii depresji i innych zaburzeń. W związku z tym przed ekspertami do spraw zdrowia psychicznego stoją prawdziwe wyzwania i niebezpieczeństwa. Niepewność klimatyczna i towarzyszące jej fobie lub depresje, zagrożenie terroryzmem i wojną nuklearną, migracje i mobilności społeczne wywołują zwrotnie lęk przed obcym i nieznanym, są źródłem agresji i stygmatyzacji. Rozwojowi nauki i technologii towarzyszy nadzieja na powstanie nowych terapii i metod leczenia, ale też lęk przed medykalizacją i społeczną kontrolą. Powyższym przemianom towarzyszyć będzie również pytanie o tożsamość zawodu psychiatry i terapeuty, zwiększenie roli pracowników socjalnych ekspertów przez doświadczenie, pojawienie się i popularność neuroterapii, form medycyny alternatywnej i komplementarnej, coaching zdrowia i praktyka filozoficzna.

Szczegółowe tematy:

 • lokalne i globalne historie psychiatrii
 • psychiatria przednaukowa i naukowa
 • wielkie postacie w historii psychiatrii
 • historia szpitalnictwa
 • szkoły w psychoterapii
 • historia psychoanalizy
 • historia psychofarmakologii
 • filozoficzne inspiracje w psychiatrii i psychoterapii
 • dzieje psychiatrii w Polsce
 • nestorzy polskiej psychiatrii
 • rozwój systemów klasyfikacji
 • systemy i modele opieki psychiatrycznej
 • antypsychiatria, postpsychiatria, psychiatria krytyczna, psychiatria kulturowa
 • dzieje psychiatrii sądowej
 • problematyka gender w psychiatrii
 • kobiety i psychiatria
 • psychosomatyka
 • mroczna przeszłość psychiatrii (nadużycia, eugenika, eksperymenty, totalitaryzm)
 • psychiatria i polityka
 • obraz szaleńca w kulturze
 • psychiatria w sztuce
 • psychiatria w science fiction
 • nadzieje psychiatrii
 • nowe terapie (psychoterapie, neuroterapie, przełom w psychofarmakologii)
 • epidemiologia i demografia zdrowia psychicznego
 • futurologia psychiatryczna
 • psychiatria XXI wieku
 • wizja terapeuty przyszłości
 • etyczne wyzwania psychiatrii
 • nowe i przyszłe technologie

Do udziału w IX OSFP zapraszamy:

filozofów, fenomenologów, etyków, antropologów, psychologów, terapeutów, psychiatrów, użytkowników psychiatrii, historyków psychiatrii, psychologii, medycyny, futurologów, pisarzy s-f, neurobiologów, kognitywistów, farmaceutów oraz wszystkich, którzy zainteresowani się poszerzeniem swojej wiedzy na temat związków między humanistyką a dziedzinami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.

Słuchacze i Słuchaczki:

Słuchacze IX OSFP nie muszą się rejestrować ani nie ponoszą żadnych opłat – wstęp na Otwarte Seminaria jest wolny!

Formy wystąpień:

Chcąc uczynić przyszłą edycję Otwartych Seminariów jak najbardziej interaktywną i różnorodną, proponujemy następujące formy aktywnego uczestnictwa:

 • Warsztaty open-space (45-60 minut) – praca w grupie uczestników nad wybranych
 • Referaty (20 minut + 10 minut)
 • Postery

Możliwość rejestracji wystąpień zostanie opublikowana na początku roku 2020.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close